Công ty Luật TNHH Everest | Hãng Luật Việt Nam uy tín

Thành lập doanh nghiệp Nhóm dịch vụ thành lập mới doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest bao gồm:Thành lập công ty cổ phần;Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn; Thành lập doanh nghiệp tư nhân; Thành lập công ty hợp danh.   Thành lập doanh nghiệp
Thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty Luật TNHH Everest cung cấp các dịch vụ pháp lý thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp: Thay đổi tên doanh nghiệp; thay đổi địa chỉ trụ sở chính; thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website; thay đổi ngành nghề kinh doanh; thay đổi người đại diện theo pháp luật; tăng giảm điều   Thay đổi đăng ký kinh doanh
Giấy phép cho lao động nước ngoài Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ xin cấp phép cho lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong các trường hợp: Thực hiện hợp đồng lao động; di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, nhà quản lý, giám đốc điều hàn   Giấy phép cho lao động nước ngoài
Tư vấn và soạn thảo hợp đồng Công ty Luật TNHH Everest cung cấp các dịch vụ tư vấn và soạn thảo hợp đồng, bao gồm đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh và thẩm định các loại hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại, đầu tư.   Tư vấn và soạn thảo hợp đồng
Tư vấn pháp luật thường xuyên Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp: Tổ chức nội bộ của doanh nghiệp; giải đáp thắc mắc về các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; pháp luật về hợp đồng, giao dịch; tư vấn pháp luật về hoạt động mở rộng sản xuất, đầu   Tư vấn pháp luật thường xuyên
Trợ giúp pháp lý Công ty Luật TNHH Everest giảm phí hoặc miễn phí dịch vụ pháp lý cho đối tượng là người lao động, người nghèo, trẻ vị thành niên, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng..., góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật...   Trợ giúp pháp lý
     
    Dịch vụ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp
    Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài