Mức hưởng và thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất

Hiện nay, có rất nhiều người thắc mắc, tìm hiểu về bảo hiểm thất nghiệp, chính sách hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau khi bạn viết đơn xin nghỉ việc tại công ty cũ. Công ty Luật TNHH Everest sẽ có bài tư vấn cụ thể vấn đề trên như sau:

Xem thêm ...

Nếu bạn đáp ứng được điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì tiến hành làm theo thủ tục hướng dẫn tại điều 16 và điều 17 của nghị định Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau:

Hiện nay, có rất nhiều người thắc mắc, tìm hiểu về bảo hiểm thất nghiệp, chính sách hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau khi bạn viết đơn xin nghỉ việc tại công ty cũ. Công ty Luật TNHH Everest sẽ có bài tư vấn cụ thể vấn đề trên như sau:

Tôi đã nghỉ việc được 2 năm. Nay tôi đang muốn làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm xã hội 1 lần. Anh, chị cho tôi hỏi là thủ tục giải quyết như thế nào và thời gian mà cơ quan bảo hiểm giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội là bao lâu? (Nguyễn Huân - Bắc Ninh)

Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 bộ luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;...

Bảo hiểm xã hội một lần:1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Đủ tuổi hưởng lương hưu...

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội.

Luật sư tư vấn bảo hiểm xã hội...

Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc đóng BHXH theo sổ cũ hay sổ mới.

Những người đã nghỉ theo chế độ thôi việc hưởng trợ cấp một lần, đã được giải quyết đúng chính sách chế độ thì không được trả lại số tiền trợ cấp đã nhận để chuyển sang hưởng chế độ hưu trí...

Luật sư tư vấn đóng BHXH...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn việc công ty không trả bảo hiểm cho người lao động.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về chế độ thai sản.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đóng bảo hiểm cho cơ quan BHXH nơi cư trú của thân nhân người lao động đã chết để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đóng BHXH cho người lao động chỉ tham gia BHXH của đơn vị để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất hoặc hỏng để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp để quý vị tham khảo.