Quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp bảo lưu quyền sở hữu

Theo quy định BLDS 2015, bảo lưu quyền sở hữu trong hợp đồng mua bán được tiếp cận với tư cách là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Cách tiếp cận mới này của Bộ luật Dân sự năm 2015 phù hợp với bản chất “bảo đảm thực hiện nghĩa vụ” của biện pháp bảo lưu quyền sở hữu

Xem thêm ...

Mức lương hưu 1.300.000 đồng/tháng (năm 2017) của giáo viên mầm non thoạt nhìn thì có vẻ bất thường nhưng nhìn tổng thể thì thấy rằng điều này là bình thường.

Chính vì tính chất (bản chất) của biện pháp cầm giữ tài sản là chiếm giữ tài sản để bên có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ, do vậy, Bộ luật Dân sự năm 2015 đã tiếp cận cầm giữ tài sản với tư cách là một biện pháp bảo đảm được xác lập theo quy định của luật.

Theo quy định BLDS 2015, bảo lưu quyền sở hữu trong hợp đồng mua bán được tiếp cận với tư cách là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Cách tiếp cận mới này của Bộ luật Dân sự năm 2015 phù hợp với bản chất “bảo đảm thực hiện nghĩa vụ” của biện pháp bảo lưu quyền sở hữu

Trong vùng nội thủy, quốc gia có quyền hoàn toàn và tuyệt đối cho nên tất cả mọi hoạt động ra vào, qua lại vùng nội thủy của tàu thuyền nước ngoài đều phải thực hiện chế độ xin phép.

Theo Điều 17 Công ước Luât biển 1982 thì “với điều kiện phải chấp hành Công ước, tàu thuyền của tất cả các quốc gia, có biển hay không có biển, đều được hưởng quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải”

Chi cục thi hình án dân sự Hàm Thuận Nam đã "lén" kê biên tài sản của công dân như thế nào?

Dư luận xã hội đang xôn xao trước đề xuất cải cách chữ quốc ngữ của PGS.TS Bùi Hiền: “Giáo dục” hay “záo zụk”, “tiếng Việt” thành “Tiếq Việt". Phần lớn các ý kiến đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng phản ứng “trái chiều” về đề xuất này.

Quyền để lại thừa kế và quyền thừa kế là những quyền cơ bản của công dân được pháp luật bảo hộ. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định nhiều điểm mới ghi nhận và bảo vệ tốt hơn các quyền của cá nhân, pháp nhân trong giao dịch dân sự.

Luật sư tư vấn về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đất theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Trợ giúp pháp lý của Luật sư là một hoạt động pháp lý mang ý nghĩa rất nhân văn, vừa thể hiện quyền và nghĩa vụ của những người hành nghề Luật sư trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, bình đẳng và dân chủ văn minh.

Bắt buộc chữa bệnh được áp dụng đối với người có hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, người trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự.

Miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt là hai chế định thể hiện rõ bản chất nhân đạo của pháp luật nước ta.

Việc đặt tiền bảo đảm để không bị tạm giam là một bước tiến trong cải cách tư pháp, là cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 và cũng phù hợp với xu hướng pháp luật tiên tiến trên thế giới.

Tranh chấp đất đai là một lĩnh vực tranh chấp dân sự rộng, phức tạp, khó giải quyết, các đương sự thường khiếu nại gay gắt, kéo dài, các văn bản hướng dẫn giải quyết tranh chấp rất nhiều và qua mỗi thời kỳ lại có những quy định khác nhau.

Thay vành móng ngựa bằng bục khai báo. Theo đó, bị cáo và người tham gia tố tụng khác sẽ có bục khai báo riêng. Vị trí bục khai báo của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác được bố trí đối diện với vị trí của HĐXX.

Để bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giữa bên buộc tội và bên gỡ tội thì vị trí ngồi giữa bên buộc tội và bên gỡ tội cũng phải được bình đẳng trong việc đưa ra chứng cứ và các quan điểm tranh luận tại phiên Toà.

Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra là loại trách nhiệm đặc biệt bởi lẽ thiệt hại xảy ra không phải do hành vi và do lỗi của con người mà do hoạt động của những sự vật mà hoạt động của chúng luôn tiềm ẩn khả năng gây thiệt hại.

Hòa giải là hoạt động do Tòa án tiến hành nhằm giúp đỡ các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án dân sự (VADS). Do đó, nếu chế định hòa giải không được quan tâm thì quyền và lợi ích của các bên đương sự sẽ không được bảo đảm.

Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm gồm nhiều hành vi, như: sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; quy định dấu hiệu cấu thành cụ thể về tính chất, mức độ vi phạm để làm căn cứ phân biệt tội phạm với vi phạm hành chính, vi phạm kỷ luật.

Tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.