Dịch vụ Luật sư tư vấn luật thương mại

Dịch vụ luật sư tư vấn luật thương mại của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thương mại, cụ thể:

Xem thêm ...

Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam...

Ưu đãi đầu tư là hình thức nhà nước dành cho nhà đầu tư một số lợi ích nhất định khi thực hiện các dự án đầu tư.

Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải được đăng ký tại Sở Thương mại, nơi dự kiến tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm.

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã ký hợp đồng với nhau.

Bán hàng đa cấp là phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Việc tiếp thị để bán lẻ hàng hóa được thực hiện thông qua mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp gồm nhiều cấp...

Việc gia nhập WTO sẽ dẫn đến một làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới vào nền kinh tế nước ta.

Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định các bước giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Khoản 6, Điều 89 Luật đấu thầu 2013 quy định về các hành vi bị cấm trong đấu thầu.

Luật sư tư vấn dự án đầu tư...

Luật sư tư vấn về hướng giải quyết của tranh chấp hợp đồng mua bán dây chuyền sản xuất.

đầu tư dự án

Chính sách thương mại

Kinh doanh thương mại

Thương mại quốc tế

tranh chấp thương mại

ngân hàng nước ngoài

kinh doanh trên các web

Luật sư tư vấn thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn một số thắc mắc về việc kinh doanh không cần vốn.

Luật sư tư vấn việc phân chia lợi nhuận trong công ty liên doanh nước ngoài.

Luật sư tư vấn trường hợp mở cửa hàng bán cả đồ cũ và đồ mới với số vốn 20 triệu đồng thì có phải xin giấy phép kinh doanh hay không.

Luật sư tư vấn quy định về việc cá nhân kinh doanh trên vỉa hè.