Chồng có phải cấp dưỡng cho vợ khi ly hôn?

(Báo gia đình Việt Nam) - Theo quy định của pháp luật, khi ly hôn nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình.

Xem thêm ...

Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn...

Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau đây: Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản...

Các hành vi bị cấm: Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước. Ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi.

Dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, đảm bảo mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp đã chung sống 10 năm, kết hôn với người khác có được không.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chung sống với nhau như vợ chồng 20 năm, có được chia tài sản không.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp cưới mà không đăng ký kết hôn không được công nhận là vợ chồng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chung sống như vợ chồng từ năm 1990 có phải đăng ký kết hôn không.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về quyền không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn đám cưới có giá trị thay thế giấy đăng ký kết hôn không.

Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn 1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng...

Hôn nhân là quan hệ vợ chồng sau khi kết hôn.5. kết hôn là việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng kí kết hôn...

Thẩm quyền đăng ký kết hôn và nội dung Giấy chứng nhận kết hôn:1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục kết hôn với người mang quốc tịch Mỹ.

Luật sư tư vấn hôn nhân gia đình...

Khi cha của anh (chị) mất thì nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con của ông ấy cũng chấm dứt.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp mẹ mình và mẹ người yêu cùng một họ có thể kết hôn hay không.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc những người cùng dòng họ kết hôn với nhau.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi gặp hoàn cảnh khó khăn.

Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp đòi đất khi không có đăng ký kết hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp tài sản riêng cho vợ, chồng có quyền lợi gì không.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp UBND xã không cấp giấy chứng nhận độc thân lần thứ hai.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp sống chung như vợ chồng với người khác nhưng không đăng ký kết hôn.