Chồng có phải cấp dưỡng cho vợ khi ly hôn?

(Báo gia đình Việt Nam) - Theo quy định của pháp luật, khi ly hôn nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình.

Xem thêm ...

Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn...

Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau đây: Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản...

Các hành vi bị cấm: Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước. Ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi.

Dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, đảm bảo mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.

Tư vấn hôn nhân

Khoản 2 Điều 69 Bộ luật dân sự quy định: "Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc và các giao dịch khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ".

Trong trường hợp có quyết định cho ly hôn của Tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều 56 của Bộ luật dân sự thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật.

Điều 77 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định: Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Những người có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên được quy định tại Điều 86, Luật hôn nhân gia đình năm 2014.

Điều 75 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: "Con có quyền có tài sản riêng".

Thẩm quyền xác định cha, mẹ, con được quy định tại điều 101 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014.

Theo khoản 3 Điều 81 thì con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Khi xem xét ai sẽ là người có quyền nuôi con, tòa án sẽ căn cứ vào nhiều yếu tố khác nhau với mục đích tìm được người có thể đáp ứng tối đa yêu cầu cho sự phát triển của đứa trẻ.

Nếu vợ, chồng cũ mất, người còn lại đương nhiên có quyền và nghĩa vụ được trực tiếp nuôi con.

Nếu như bạn không thừa nhận con thì phải có chứng cứ mình không phải là cha đẻ của đứa bé hoặc có chứng cứ về việc con bạn là con đẻ của người khác. Nếu không muốn đứng tên trên giấy khai sinh của con, bạn phải yêu cầu tòa án xác định lại cha con.

Tài sản được hình thành trước khi vợ chồng bạn kết hôn. Theo quy định tại Điều 33 nói trên, tài sản này không phải tài sản chung của vợ chồng bạn nên ly hôn bạn sẽ không được chia.

Tư vấn hôn nhân

Điều 32 Luật Hôn nhân Gia đình quy định: "Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng".

Điều 29 Bộ luật Dân sự quy định:"Cá nhân khi sinh ra có quyền được khai sinh”.

Thay đổi nội dung đã thỏa thuận trong trường hợp hòa giải thành được quy định tại Điều 178 Bộ luật tố tụng dân sự.

Nghị định 136/2007/NĐ-CP quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

rong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định.

Điều 67 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.