Dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình

Dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, đảm bảo mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.

Xem thêm ...
Vợ cố tình vắng mặt tại phiên Tòa, Tòa án có giải quyết ly hôn không?

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vợ (chồng) vắng mặt tại phiên tòa thì vụ án ly hôn của vợ chồng sẽ được Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt vợ (chồng)

Độ tuổi được phép kết hôn?

Nam nữ đủ tuổi kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện về nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

Tổ chức, cá nhân nào có thể yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con?

Trong trường hợp có căn cứ thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con: Người thân thích, Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ.

Dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình

Dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, đảm bảo mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.