Con riêng có được chia di sản thừa kế không?

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;...

Xem thêm ...

Nếu việc từ chối nhận di sản không nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với người khác thì người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản.

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý có kiến thức chuyên sâu và giàu kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest có thể cung cấp cho khách hàng những tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực thừa kế.

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: "những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác".

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về thời điểm mở thừa kế? Ý nghĩa của việc xác định thời điểm mở thửa kế?

Tài sản do người chết để lại, trường hợp không có di chúc tài sản sẽ được chia theo quy định của pháp luật.

Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho những người còn sống. Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Theo quy định của pháp luật, những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản mà người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Thủ tục thừa kế tài sản không có di chúc là bước quan trọng để hợp thức hóa khối tài sản mà người thân để lại nhưng không lập di chúc. Có thể thấy thủ tục thừa kế tài sản không có trên thực tế di chúc khá phức tạp.

Trường hợp đã từ chối nhận di sản và đồng ý cho người khác thừa kế di sản tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản. Trong trường hợp, từ chối bằng miệng về nguyên tắc, người đó vẫn có quyền hưởng di sản thừa kế.

Luật sư tư vấn những trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự 2015.

Nếu việc từ chối nhận di sản không nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với người khác thì người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản.

Hỏi: Bác tôi muốn nhờ tôi viết di chúc cho bác vì 02 năm gần đây bác bị bệnh, không thể viết hay đánh máy bất kì văn bản nào. Mong luật sư tư vấn xem làm thế nào để di chúc của bác do tôi viết có hiệu lực khi mà chú tôi không thể ký được? (Nguyễn Bắc - Thái Nguyên)

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.

Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng.

Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai...

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu.

Khi thực hiện các giao dịch liên quan tới di sản thừa kế thì bắt buộc phải có sự đồng ý của tất cả các thành viên có quyền hưởng di sản thừa kế.

Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản.