Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên có chất lượng cao cho tổ chức, cá nhân.

Xem thêm ...

Trường hợp người chết không để lại di chúc, di sản thừa kế được chia theo pháp luật

Trường hợp mẹ bạn có các giấy tờ chứng minh mình là người có quyền sử dụng hợp pháp đối với mảnh đất đó thì bà có thể tiến hành kiện đòi tài sản tại tòa án

Ông nội bạn có lập di chúc bằng văn bản và đã có chỉ định cho bạn được hưởng thừa kế. Do đó, sau khi ông bạn chết bạn sẽ được hưởng một phần di sản thừa kế như ông bạn đã ghi trong di chúc

Trường hợp không có di chúc và các đồng thừa kế không có thoả thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung.

Điều 674 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về thừa kế theo pháp luật như sau: "Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định".

Cơ quan thi hành án kê biên phần tài sản của ông A trong khối tài sản chung đó thì phải xác định rõ những người được thừa kế tài sản của vợ ông A.

Theo quy định tại điều 649 BLDS 1995 thì di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Vì vậy, người lập di chúc có toàn quyền định đoạt đối với tài sản của mình

Người được hưởng di sản thừa kế có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền nếu có căn cứ cho rằng việc chia thừa kế không đúng theo quy định của pháp luật

Trường hợp người không đồng ý bán thì những người còn lại có quyền làm đơn yêu cầu tòa án giải quyết. Khi đó, người không đồng ý bán có quyền ưu tiên mua, trong thời hạn 3 tháng nếu người đó không mua thì những người còn lại có thể bán cho người khác

Trường hợp bản di chúc bị giả mạo thì di sản thừa kế của mẹ bạn sẽ được chia theo pháp luật ( theo điều 675, 676 Bộ luật Dân sự năm 2005).

Như vậy, để tách thửa diện tích đất đã được hưởng thừa kế, bạn và anh trai bạn nộp Hồ sơ xin tách thửa đất bao gồm các giấy tờ như đã nêu trên tại Văn phòng đăng kí đất đai.

những người thừa kế theo pháp luật sau khi bố bạn mất gồm có: bà nội, mẹ, em trai và bạn. Mỗi người đều được hưởng phần đất ngang nhau trong khối di sản bố bạn để lại.

Phần tài sản bố bạn được hưởng thừa kế từ ông bà sẽ là tài sản thuộc sở hữu của bố bạn. Khi bố bạn mất, nó sẽ được tính vào di sản thừa kế của bố bạn. Lúc này, bạn sẽ thuộc hàng thừa kế thứ nhất ...

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết

Tại thời điểm mở thừa kế di sản được quy định còn tồn tại thì di sản đó được chia theo quy định của pháp luật

Như vậy người con gái út vẫn có thể ký vào biên bản từ chối nhận di sản và phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.

Về vấn đề định giá di sản thừa kế là căn nhà có thể do những người thừa kế thỏa thuận với nhau, hoặc có thể mời chuyên gia định giá.

Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế

Theo quy định của pháp luật về thừa kế thì nếu như ông anh mất không để lại di chúc thì số di sản của ông anh để lại (sau khi đã chia tài sản chung ) được chia cho những người được hưởng di sản thừa kế quy định tại Điều 676 Bộ luật Dân sự năm 2005

Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác