Dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai

Dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, sẽ mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.

Xem thêm ...

Được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã thế chấp nếu được bên nhận thế chấp đồng ý...

Người sử dụng đất chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.

Luật sư tư vấn quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thu tiền sử dụng đât và giấy chứng nhận đã thu tiền sử dụng đất.

Luật sư tư vấn về trường hợp thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn ao sang đất ở. Nội dung tư vấn như sau:

Luật sư tư vấn quy đinh về thu tiền sử dụng đất.

Luật sư tư vấn các thủ tục khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao sang đất ở.

Luật sư tư vấn về việc thu hồi diện tích đất sử dụng thực tế, diện tích đất này không có trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Luật sư tư vấn trường hợp đất nuôi trông thủy sản bị thu hồi có được giao đất ở khu tái định cư mới.

Luật sư tư vấn trường hợp hoàn trả tiền bồi thường đất để trả lại cho chủ đầu tư.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp bồi thường đất khi giải phóng mặt bằng.

Luật sư tư vấn trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Luật sư tư vấn cách tính tiền sử dụng đất chênh lệch khi chuyển mục đích sử dụng đất giữa đất vườn ao và đất ở.

Luật sư tư vấn về trường hợp đòi lại quyển dụng đất từ nhiều năm trước nhưng người mượn không trả.

Luật sư tư vấn về thẩm quyền thu hồi đất của UBND xã.

Luật sư tư vấn quyền về lối đi qua bất động sản liền kề của chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản khác.

Luật sư tư vấn về căn cứ xác định giá đất khi nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp tại địa phương.

Luật sư tư vấn trường hợp giải quyết tranh chấp lấn chiếm đất ở của hộ gia đình.

Luật sư tư vấn về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND phường/ xã.

Luật sư tư vấn trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp.

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.