Dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai

Dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, sẽ mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.

Xem thêm ...

Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm: Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục.

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất...

Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản.

Điều 49 Nghị định 71/2010/NĐ-CP quy định về phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung trong nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu.

Điều 33 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng.

Khoản 2 Điều 122 Bộ luật đất đai năm 2013 thì hình thức hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tặng cho.

Dù mảnh đất đã nằm trong khu quy hoạch đã có kế hoạch sử dụng đất hằng năm hay chưa thì chủ sử dụng vẫn có quyền chuyển nhượng mảnh đất.

Lấn đất là việc người đang sử dụng đất tự chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất.

Luật đất đai 2003 quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất.

Thời gian để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 30 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ.

Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định.

Điều 10 Nghị định 102/2014/NĐ-CP Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai về lấn, chiếm đất.

Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

Điều 32 Luật Đất đai năm 2003 quy định, việc quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi có quyết định thu hồi đất đó.

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề được xác lập theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Khoản 2 Điều 49 Luật đất đai 2013 có quy định về việc thưc hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất...

Điều 277 Bộ luật dân sự quy định về quyền về cấp, thoát nước qua.

Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai năm 2013 quy định về đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

Điều 57 Bộ luật đất đai năm 2013 quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Điều 13 Luật xây dựng quy định về xử lý công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng.