Dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai

Dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, sẽ mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.

Xem thêm ...

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký đất đai lần đầu.

Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng

Điều 700 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về Quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất .

Nếu muốn được thuê lại thì công ty bạn cần có sự đồng ý của bên cho thuê.

Thủ tục hành chính trong việc cho thuế đất được quy định tại Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014.

Bên thuê có nghĩa vụ trả đủ tiền thuê quyền sử dụng đất đúng thời hạn, đúng địa điểm, nếu việc sử dụng đất không sinh lợi thì bên thuê vẫn phải trả đủ tiền thuê, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Khi đủ điều kiện thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai thì người sử dụng đất được quyền cho thuê đất mà không phụ thuộc vào điều kiện của người đi thuê.

Sau khi làm thủ tục chia tách doanh nghiệp, công ty bị chia có nhu cầu sử dụng phần đất thuê trước đây cần đăng ký biến động quyền sử dụng đất.

Nhà nước nghiêm cấm người sử dụng đất sử dụng đất không đúng mục đích.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; được Nhà nước Việt Nam giao đất có thu tiền sử dụng đất có quyền cho thuê lại quyền sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất.

Văn bản thỏa thuận của các thành viên trong gia đình về việc ủy quyền người đứng trên GCNQSDĐ được công chứng hoặ chứng thực.

Hồ sơ nhận di sản thừa kế bao gồm: Bản di chúc hợp pháp; Thỏa thuận phân chia di sản về đất đai phải được công chứng, chứng thực (nếu di chúc không ghi rõ phần hưởng di sản)...

Tài sản chung của hộ gia đình gồm quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, rừng trồng của hộ gia đình, tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên hoặc được tặng cho chung, được thừa kế chung...

Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không phụ thuộc vào việc bạn đã tách khẩu hay chưa.

Để sang tên quyền sử dụng đất cho con bạn có thể thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất.

Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất cần được công chứng hoặc chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền.

Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết

Quyền của cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền thuê đất hàng năm được quy định tại điều 179 Luật Đất đai năm 2013.

Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất.

nghĩa vụ trả tiền thuê đất được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn việc xác định tiền thuê đất đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Khi hết hạn hợp đồng, hợp đồng cũ sẽ được thanh lý, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ thanh lý hợp đồng và tiến hành đấu thầu lại.