Mua đất có diện tích 27 m2 có làm được thủ tục cấp Sổ đỏ không?

Thủ tục cấp mới sổ đỏ được đánh giá là rất phức tạp và mất rất nhiều thời gian của Quý khách hàng. Nhằm giúp quý khách hàng giảm bớt thời gian tìm hiểu về thủ tục, xin giới thiệu về trình thủ tục và hồ sơ đề nghị cấp mới sổ đỏ như sau:

Xem thêm ...

Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.

Đối tượng tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm: a) Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan...

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Các bên tham gia giao dịch nhà ở thỏa thuận lập hợp đồng mua bán, cho thuê, thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn, cho mượn...

Luật sư tư vấn về những điểm cần lưu ý khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất có thể cấp lại không? thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận bị mất như thế nào?

Luật sư tư vấn về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất: điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; công chứng, chứng thực hợp đồng; thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất...

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đất đai: tư vấn, đại diện ủy quyền, đại diện trong tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác...

Dù đang trong thời gian chấp hành án phạt tù, người chấp hành án (hình sự) vẫn được hưởng các quyền công dân chỉ trừ một những quyền bị pháp luật hoặc Tòa án tước.

Đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất là việc kê khai và ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và quyền quản lý đất đối với một thửa đất vào hồ sơ địa chính.

Đăng ký biến động đất đai là hoạt động mà người sử dụng đất đai phải thực hiện khi có sự thay đổi về nội dung thông tin trong Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Sự thay đổi đó có thể bắt nguồn từ việc mua bán, chuyển nhượng, góp vốn, tặng cho tài sản...

Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật

Luật sư tư vấn về thủ tục chuyển từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ) sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (mẫu mới, thường gọi là "sổ hồng").

Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều kiện để được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và trình tự thủ tục thu hồi đất được quy định tại Luật Đât đai năm 2013.

Nhà ở xã hội là hình thức hỗ trợ của Nhà nước đối với người có thu nhập thấp có thể sở hữu được nhà ở.

Để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật đất đai năm 2013.

Từ ngày 03/03/2017, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Luật đất đai sẽ chính thức có hiệu lực. Sẽ mở rộng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong nhiều trường hợp.

Khi có nhu cầu xin cấp đất thì nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất tại Phòng Tài nguyên môi trường cấp huyện. Nếu cơ quan có thẩm quyền không tiếp nhận hồ sơ có quyền khiếu nại trực tiếp tới cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

Việc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận là một trong các trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp không có di chúc, các thành viên trong gia đình của người để lại di sản (người thừa kế) họp để chia thừa kế, thống nhất chuyển quyền sở hữu nhà, đất cho một (hoặc một số) người thừa kế. Việc thỏa thuận phải thể hiện bằng văn bản và phải được công chứng.

Trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, cá nhân, tổ chức cần thực hiện thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất và phải được phép của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ quy định tại Điều 57 Luật Đất đai năm 2013.

Nếu có căn cứ chứng minh người sở hữu đất liền kề lấn, chiếm đất thuộc quyền sử dụng thì có quyền làm đơn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, bảo vệ quyền lợi.