Dịch vụ cấp Visa cho người nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, các quy định về Cấp thị thực (thẻ Visa); Gia hạn thị thực; gia hạn visa cho người nước ngoài; Công văn nhập cảnh có rất nhiều thay đổi.

Xem thêm ...

Thời hạn thị thực (visa) được quy định tại Điều 9 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm 2014.

Điều kiện cấp thị thực (visa) được quy định tại Điều 10 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm 2014.

Đơn phương miễn thị thực (visa) được quy định tại Điều 13 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm 2014.

Cấp thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài được quy định tại Điều 17 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm 2014.

Các trường hợp người nước ngoài được cấp thị thực (visa) tại cửa khẩu quốc tế được quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm 2014.

Cấp thị thực (visa) tại cửa khẩu quốc tế được quy định tại Điều 18 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm 2014.

Các trường hợp được cấp thị thực rời (visa) được quy định tại Điều 11 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm 2014.

Cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao được quy định tại Điều 19 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm 2014.

Việc thực hiện cấp thị thực (visa) được quy định tại Điều 4 Thông tư số: 04/2016/TT-BNG hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại việt nam thuộc thẩm quyền của bộ ngoại giao.

Ký hiệu thị thực cấp cho các đối tượng khác nhau được quy định tại Điều 8 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm 2014.

Giá trị sử dụng và hình thức của thị thực (visa) được quy định tại Điều 7 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm 2014.

Về việc sau khi chấm dứt hợp đồng mà em bạn tự ý dùng thẻ visa của Giám đốc để trả tiền là vi phạm pháp luật theo quy định tại Điều 140 Bộ luật hình sự năm 1999.

Điều kiện cấp Visa của nước nào thì phụ thuộc vào quy định của pháp luật nước đó. Vì vậy, để giải đáp những thắc mắc của mình, bạn có thể liên hệ với Đại sứ quán của quốc gia mình muốn đến để biết chính xác điều kiện và thủ tục cấp Visa đi nước đó.

Hôn phu của bạn xin công hàm độc thân tại Đại sứ quán Pháp nên về điều kiện, thủ tục cấp công hàm này do pháp luật Pháp quy định. .

Người nước ngoài phải đáp ứng được điều kiện quy định tại Điều 10 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam mới được cấp visa.

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, các quy định về Cấp thị thực (thẻ Visa); Gia hạn thị thực; gia hạn visa cho người nước ngoài; Công văn nhập cảnh có rất nhiều thay đổi.