Dịch vụ pháp lý về Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp

Với đội ngũ Luật sư, Chuyên gia có kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest đã tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý giúp thực hiện thành công nhiều thương vụ trong lĩnh vực Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp (M&A).

Xem thêm ...

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu những quy định cơ bản của Luật Doanh nghiệp năm 2014 về hợp nhất doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu chung về những đặc điểm cơ bản nhất của hợp đồng mua bán doanh nghiệp.

Hoạt động mua bán doanh nghiệp diễn ra khá nhiều trên thị trường và hợp đồng mua bán là một trong những căn cứ pháp lý để các bên tham gia có thể thực hiện đúng những trách nhiệm và quyền lợi của mình.

Việc các thành viên công ty TNHH có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình xuất phát từ quyền định đoạt phần vốn góp của mình theo quy định tại Điều 41 Luật doanh nghiệp.

Hoạt động mua bán công ty cổ phần là một lĩnh vực kinh doanh được nhiều nhà đầu tư lựa chọn.

Việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp thực hiện theo 3 bước chính.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu quy định của pháp luật về việc thay đổi chủ của doanh nghiệp tư nhân.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục mua bán công ty TNHH một thành viên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục sáp nhập công ty cổ phần.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục sáp nhập công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục sáp nhập công ty TNHH một thành viên.

Với đội ngũ Luật sư, Chuyên gia có kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest đã tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý giúp thực hiện thành công nhiều thương vụ trong lĩnh vực Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp (M&A).