Cho vay tiền bằng giấy tờ viết tay có giá trị pháp luật không?

Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Xem thêm ...

Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quí hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản ký cược) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê.

Luật sư tư vấn hợp đồng mua bán...

Trong trường hợp tài sản hoàn trả là vật đặc định thì phải hoàn trả đúng vật đó; nếu vật đặc định đó bị mất hoặc hư hỏng thì phải đền bù bằng tiền, trừ trường hợp có thoả thuận khác

Luật sư tư vấn Giải quyết tranh chấp về hợp đồng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Trong trường hợp các bên có thoả thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất hoặc có tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ

Nếu bạn muốn lấy lại tài sản cầm cố là chiếc xe máy và giấy tờ kèm theo thì bạn trai bạn phải hoàn thành nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố

Trong trường hợp này không rõ các bên có thỏa thuận khác hay chưa thì bạn hoàn toàn có quyền đòi lại số tiền đặt cọc, sau đó bạn có thể thực hiện những chế tài thương mại được quy định tại điều 292 Luật thương mại 2005 tùy thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 132 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa.

Theo quy định của pháp luật về đất đai cũng như BLDS không có quy định nào cho người sử dụng đất có quyền“Cầm cố quyền sử dụng đất”

Áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất chung trong những trường hợp nào?

Chủ sở hữu phải bồi thường thiệt hại do cây cối đổ, gẫy gây ra, trừ trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại hoặc do sự kiện bất khả kháng

Chứng minh thư nhân dân của công minh không phải là tài sản, bởi vậy không được dùng để cầm cố đảm bảo cho khoản vay.

Cầm cố tài sản là một trong các biện pháp đảm bảo nghĩa vụ dân sự được quy định trong bộ luật dân sự.

Đối với các hợp đồng kinh tế, Luật Thương mại quy định mức phạt vi phạm hợp đồng tối đa không quá 8%, trừ trường hơp pháp luật có quy định khác.

Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người đại diện hoặc người được đại diện đồng ý

Người nào cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột, thì bị phạt tiền từ một lần đến mười lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm.

Hợp đồng đặt cọc được thành lập bằng văn bản và kí kết giữa hai bên bên nhận đặt cọc và bên đặt cọc theo điều 122 Bộ luật Dân sự năm 2005.

Nhưng giờ chủ nhà bán đất cho ngườikhácrồi đơn phương đòi chấm dứt hợp đồng thuê nhà với tôi mà không chịu bồi thường 3 tháng tiền

Bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà.