Sa thải người lao động như thế nào là đúng với quy của pháp luật

Trình tự xử lý kỷ luật lao động tại Điều 123 của Bộ luật Lao động được quy định như sau: 1. Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở...

Xem thêm ...

Hồ sơ khai lệ phí trước bạ nhà, đất được nộp cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên môi trường tại địa phương nơi có nhà, đất. Trường hợp địa phương chưa thực hiện cơ chế một cửa liên thông thì hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nhà,

Thời gian chờ đợi của hồ sơ bảo lãnh vợ chồng được Sở Di Trú chấp thuận phụ thuộc vào từng thời điểm. Tuy nhiên, thông thường thì mất khoảng 6 - 8 tháng.

Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Đất của anh/chị thuộc loại đất nông thôn chưa có quy hoạch phát triển đô thị nên nếu như nhà ở bạn định xây dựng không nằm trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thì anh/chị có thể xây nhà mà không cần xin cấp giấy phép xây dựng.

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân...

Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

Do chồng chị chết không để lại di chúc cho nên di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật, nghĩa là chia đều cho các đồng thừa kế. Con riêng cũng được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp có xảy ra sự nhầm lẫn về việc thanh toán tiền mà anh (chị) đã mất giấy tờ thanh toán trước đó. Anh (chị) cần tới Ngân hàng nơi anh (chị) đã chuyển khoản thanh toán trước đó và xin được kiểm tra lại thông tin tài khoản của anh (chị).

Trong trường hợp này, nếu bức tường riêng đó lấn sang đất của nhà hàng xóm thì gia đình anh (chị) buộc phải phá dỡ.

Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;...

Sau khi chấp hành đầy đủ quyết định xử phạt vi phạm anh (chị) có thể thông báo với ban thanh tra và Uỷ ban nhân dân họ sẽ xuống kiểm tra nếu anh (chị) chấp hành xem xét yêu cầu cấp lại điện nước cho gia đình anh (chị).

Pháp luật không quy định khi giao kết hợp đồng dân sự là hợp đồng vay tài sản phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng. Nên người bạn của anh (chị) có quyền tự mình lập và ký hợp đồng vay tiền với anh (chị) mà không cần có sự đồng ý của chồng chị đó.

Bên ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây: Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên được ủy quyền thực hiện công việc; Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền...

Nếu trước thời điểm phân chia di sản, họ chỉ thông báo là họ từ chối nhận di sản nhưng không lập thành văn bản thì họ vẫn có quyền nhận thưà kế. Vậy thì họ có thể có được phần đất theo quy định về thừa kế.

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương: Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên...

Hình thức chạy việc như vậy pháp luật hoàn toàn cấm, việc dùng tiền để đưa cho người khác có chức có quyền để chạy việc cho người thân của anh/chị là hành vi hối lộ và đã được hình sự hóa hành vi này trong Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung 2009.

Cá nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có tư cách đạo đức tốt;...

Tôi vừa được trường mầm non công lập ký vào nghị định 68, chức danh là nhân viên phục vụ. Qua sang năm, tháng 9/ 2016, tôi sẽ tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non, và có ý định xin vào lớp dạy học, làm giáo viên mầm non.

Trong trường hợp này nếu anh (chị) có hành vi gian lận trong việc sử dụng điện thì đương nhiên bạn phải nộp phạt đối với hành vi này. Tuy nhiên, nếu anh (chị) trong trường hợp bạn không có lỗi bạn chỉ phải bồi thường phần điện mà bạn đã sử dụng bị thiếu hụt.