Dịch vụ tư vấn pháp luật dân sự

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest có thể cung cấp tới khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật, có nội dung chuyên sâu trong lĩnh vực dân sự.

Xem thêm ...

Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật

Lãi suất vay do các bên thoả thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng.

Điều 29 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định về Nguyên tắc lập danh sách cử tri.

Điều 384 Luật dân sự 2005 quy định về Nghĩa vụ của bên thế chấp tài sản.

Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ một số trường hợp.

Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.

Lãi suất vay do các bên thoả thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng.

Khi điều chỉnh giá thuê nhà thì công ty phải đưa ra hợp đồng thuê nhà và phải có sự thỏa thuận và đồng ý của người thuê thì việc điều chỉnh giá thuê mới hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam không được thôi quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Quy định về hợp đồng mượn nhà

Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu.

Nghị định 114/2006/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính về dân số và trẻ em cũng không quy định về trường hợp làm bạn gái có bầu rồi bỏ chạy.

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận.

Pháp luật hiện hành để mở chế độ sinh con thứ ba, nên cơ quan nơi người sinh con thứ ba không được viện cớ để xử lý đối với nhân viên cơ quan mình sinh con thứ 3.

Tại tiểu mục 2.II phụ lục 1 Thông tư 36/2011/TTLT - BYT- BQP thì đối với các bệnh về răng,khi có nhiềunhất 3 răng bị mất, trong đó có 1 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn 85% trở lên sẽ bị đánh giá điểm 2.

Theo quy định của pháp luật, bên bán có nghĩa vụ phải giao nhà ở đúng tình trạng đã ghi trong hợp đồng và bên mua có quyền được nhận nhà kèm theo hồ sơ về nhà theo đúng tình trạng đã thỏa thuận.

Hai bên có thể thoả thuận với nhau về việc trả lại tiền đặt cọc, nếu không thoả thuận được thì sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 19 Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định về thẩm quyền đăng ký khai tử.

rong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.

Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác; nếu người bị thiệt hại hoàn toàn có lỗi trong việc làm súc vật gây thiệt hại cho mình thì chủ sở hữu không phải bồi thường.

Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.