Dịch vụ tư vấn pháp luật dân sự

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest có thể cung cấp tới khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật, có nội dung chuyên sâu trong lĩnh vực dân sự.

Xem thêm ...

Cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao.

Luật sư tư vấn về hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất khi người tặng cho qua đời.

Luật sư tư vấn quyền cho vay ngoại tệ của cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam.

Thời hạn để thực hiện việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị không quá 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép...

Người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại...

Luật sư tư vấn bồi thường thiệt hại...

Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu...

Luật sư tư vấn nghĩa vụ của người đi vay khi thế chấp nhà ở tại ngân hàng.

Luật sư tư vấn trường hợp bồi thường thiệt hại do san lấp kênh mương ảnh hưởng tới việc canh tác của dân.

Hợp đồng uỷ quyền chấm dứt trong các trường hợp sau đây: Hợp đồng uỷ quyền hết hạn; Công việc được uỷ quyền đã hoàn thành;...

Bên được uỷ quyền chỉ được uỷ quyền lại cho người thứ ba, nếu được bên uỷ quyền đồng ý hoặc pháp luật có quy định.

Hợp đồng đã được hoàn thành; 2. Theo thoả thuận của các bên; 3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân hoặc chủ thể khác chấm dứt mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể đó thực hiện; 4. Hợp đồng bị huỷ bỏ...

Lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng...

Quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình chấm dứt trong các trường hợp sau đây:- Thời hạn sử dụng đất đối với đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê đã hết.

Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối,

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn đòi lại đất khi thời hạn cho mượn chưa hết.

Thẩm quyền của Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:1. Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Toà án nhân dân cấp huyện)...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp khởi kiện đòi lại tiền đã cho vay.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giải đáp đòi lại tài sản khi tài sản đứng tên người khác.

Chứng cứ được thu thập từ các nguồn sau đây:1. Các tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được;2. Các vật chứng;3. Lời khai của đương sự;...