Dịch vụ Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp

Dịch vụ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp như tư vấn thành lập doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, tư vấn quản trị doanh nghiệp

Xem thêm ...

Sản xuất con dấu là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, do đó điều kiện kinh doanh là cần phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Tài sản góp vốn có thể là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Điều kiện kinh doanh Karaoke được quy định tại Điều 30 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và Điều 12 Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009.

Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác.

tùy vào loại hình doanh nghiệp của đại lýmà công tybạn có thể khởi kiện đối với những cá nhân trên trong thời hạn 5 năm kể từ ngày đại lý nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng kí kinh doanh

Nội dung đề án bao gồm: - Căn cứ giải thể; - Phương án xử lí các vấn đề nhân sự, tài sản, tài chính; - Các giấy tờ xác định về nghĩa vụ tài chính cử đơn vị; - Quy định về trách nhiệm của thử trưởng đơn vị và cá nhân liên quan đối với việc giải thể này

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh được quy định tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ - CP.

Dịch vụ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp như tư vấn thành lập doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, tư vấn quản trị doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Khi tiến hành hoạt động thương mại tại Việt Nam thương nhân nước ngoài sẽ được tiến hành 3 hình thức hiện diện thương mại tại Việt Nam...

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây: a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp...

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng vốn góp của mình cho người khác.

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh vận tại giồng thủ tục thành lập các công ty thông thường khác.

Người nước ngoài có ý định cùng bỏ vốn đầu tư để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định thì phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Giám đốc công ty thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Điều 193 Luật Doanh nghiệp năm 2014 về Tách doanh nghiệp.

Về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập được quy định tại Khoản 3 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014.

Phí đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới thành lập bao gồm : phí cấp giấy đăng ký doanh nghiệp, phí thông báo điều lệ, phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản mà cố ý vi phạm một số quy định của Luật Phá sản thì không được thành lập doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 năm kể từ ngày tuyên bố phá sản.

Theo quy định tại nghị 86/2014/NĐ-CP thì có 02 hai hình thức kinh doanh vận tải là kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp.

Điều 3 Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định rõ thế nào là kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Trước khi kinh doanh vận tải nên đăng ký bổ sung ngành nghề.

Theo hướng dẫn về cách tính thuế đối với hộ kinh doanh từ năm 2015 nếu có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn quyển

Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô quy định tại Điều 20.