Hỏi về thủ tục thừa kế phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty cần thực hiện biên bản họp hội đồng thành viên công ty trong đó ghi rõ lại việc tặng cho phần vốn góp, đồng thời ghi rõ về việc bổ nhiệm chức danh giám đốc để mẹ anh (chị) có thể điều hành hoạt động công ty.

Xem thêm ...

Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp.

Giữa hai hình thức chia và tách doanh nghiệp, mỗi một hình thức lại có những ưu điểm riêng và được quy định cụ thể tại các Điều 192 và Điều 193 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Mất giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thuộc trường hợp được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch.

Quy định pháp luật về đấu thầu

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

Thủ tục giảm vốn điều lệ đối với công ty mới thành lập?

Công ty TNHH một thành viên không được giảm vốn điều lệ mà chỉ có thể tăng vốn điều lệ...

Thủ tục mở thêm xưởng sản xuất ở tỉnh khác?

Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Mở gara ô tô, hình thức kinh doanh nào phù hợp?

Vì anh (chị) có nhu cầu mở gara ô tô, quy mô nhỏ, phương án kinh doanh tốt nhất anh (chị) nên lựa chọn là hình thức kinh doanh hộ kinh doanh cá thể.

Tư vấn thủ tục chuyển tài sản cố định vào công ty?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

Thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh, cần thủ tục gì?

Khi thay đổi trụ sở chính của Doanh nghiệp, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ - CP ngày 14.09.2015 về Đăng ký doanh nghiệp và nộp tại Sở kê hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp dự định chuyển trụ sở.

Giám đốc chi nhánh được đóng dấu, và ký văn bản nào?

Giám đốc chi nhánh được đóng dấu vào những văn bản nào thì cần phải xác định phạm vi đại diện ở đây nhân danh ai và được thực hiện phạm vi ủy quyền trong giới hạn nào theo như thỏa thuận trong hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền.

Mở cửa hàng kinh doanh vật tư điện lạnh, cần thủ tục gì?

Cửa hàng kinh doanh vật tư điện lạnh có thể hoạt đông theo hình thức kinh doanh hộ gia đình. Thủ tục, trình tự, hồ sơ cần thiết đăng kí kinh doanh được qui định tại Điều 71 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 16.09.2015 về đăng kí doanh nghiệp.

Bán hàng quà vặt có cần xin giấy phép kinh doanh?

Đối với hoạt động kinh doanh quán bánh tráng nướng và một số nước giải khát (thức ăn vặt) không thuộc vào đối tượng phải đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên anh (chị) vẫn phải tuân thủ các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí ...

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty, cần thủ tục gì?

Công tyị thành lập chưa đủ 3 năm thì việc chuyển nhượng cổ phần cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Thay đổi đăng ký kinh doanh như thế nào?

Trường hợp công ty tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Mở quán hàng vỉa hè, cần thủ tục gì?

Bán hàng trên trên vỉa hè đô thị là hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ, bị nghiêm cấm.

Nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được phép thực hiện hoạt đồng kinh doanh và thực hiện chức năng cho công ty chính,đại diện theo ủy quyền còn Văn phòng đại diện thì không được phép thực hiện hoạt động kinh doanh và chỉ có chức năng đại diện theo ủy quyền.

Tư vấn đăng ký hoạt động kinh doanh sàn nhảy, quán bar

Bạn có quyền đăng ký kinh doanh nếu bạn không thuộc đối tượng được quy định tại khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Bạn có thể kinh doanh dưới hai hình thức: Hộ kinh doanh hoặc thành lập doanh nghiệp.

Thành viên công ty có được tiến hành các hoạt động kinh doanh khác không?

Thành viên công ty có nghĩa vụ chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây: a) Vi phạm pháp luật; b) Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác...

Làm thế nào để rút vốn ra khỏi công ty khi công ty làm ăn thô lỗ?

Tùy theo từng loại hình công ty mà có nhiều cách để rút vốn của mình và bằng cách chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác trong công ty.

Hủy thầu trong những trường hợp nào?

Hủy thầu đối với tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Tư vấn về thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản vốn góp

Trường hợp chiếc xe ô tô trên chưa được đăng ký sang tên cho thành viên góp vốn thì vẫn có thể chuyển quyền sở hữu sang cho công ty nếu chứng minh được tài sản góp vốn đó thuộc quyền sở hữu hợp pháp của thành viên góp vốn.

Giám đốc ủy quyền cho Phó giám đốc trong phạm vi nào?

Phó giám đốc được Giám đốc ủy quyền có được thực hiện các công việc như ký kết các hợp đồng, hợp đồng thanh toán, hợp đồng kỹ thuật, bản vẽ hay không sẽ phụ thuộc vào phạm vi giám đốc ủy quyền cho phó giám đốc trong văn bản ủy quyền.

Thành lập công ty nghiên cứu chuyển giao công nghiệp năng lượng thế nào?

Hồ sơ chuẩn bị để đăng ký doanh nghiệp tùy thuộc theo loại hình doanh nghiệp muốn đăng ký.