Hết thời hạn 3 năm có được quyền chuyển nhượng cổ phần?

Khi đã hết thời hạn 3 năm thì các cổ đông sáng lập công ty có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho bất kì một cổ đông sáng lập khác hoặc cá nhân tổ chức khác.

Cách chia tài sản trong khối tài sản chung của vợ chồng như thế nào?

Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn thì chồng không có quyền chia tài sản theo ý nguyện của riêng mình mà phải tuân thủ quy định pháp luật.

Hợp tác xã chuyển sang công ty cổ phần được không?

Luật doanh nghiệp 2014 không cho phép chuyển đổi từ loại hình hợp tác xã thành Công ty cổ phần. Nếu muốn chuyển đổi mô hình như trên thì phải tiến hành giải thế hợp tác xã, sau đó khi hoàn tất các thủ tục giải thể, thì mới có thể thành lập Công ty cổ phần.

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Khi thay đổi địa điểm của công ty thì phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế và sau đó phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kèm theo các hồ sơ quy định của pháp luật.

Muốn sáp nhập doanh nghiệp, phải làm gì?

Một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Có được giảm vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp: Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm,.

Thủ tục để đăng ký hộ kinh doanh cá thể là gì?

Để thực hiện việc đăng ký hộ kinh doanh cá thể, cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu theo quy định nêu trên của pháp luật và nộp tại phòng đăng kí kinh cấp huyện.

Thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp?

Để tạm ngừng kinh doanh, chủ doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu theo quy định của pháp luật và nộp tại phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Thủ tục thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh như thế nào?

Doanh nghiệp mới đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh. Khi nhận giấy Đăng kí kinh doanh công ty phải thông báo thay đổi trên cổng thông tin ĐKKD quốc gia.

Quyền chuyển nhượng cổ phần của cổ đông trong công ty cổ phần?

Khi hết thời hạn 3 năm các cổ đông sáng lập công ty bạn có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho bất kì một cổ đông sáng lập khác hoặc cá nhân tổ chức khác.

Thủ tục thành lập chi nhánh?

Công ty đang ở Hà Nội và muốn thành lập chi nhánh tại TP HCM. Cần chuẩn bị các thủ tục cần thiết để thành lập chi nhánh.

Thủ tục thay đổi trụ sở của Doanh nghiệp

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Từ công ty chuyển thành hộ kinh doanh cá thể có được không?

Pháp luật doanh nghiệp hiện nay chưa có quy định để thực hiện việc chuyển đổi loại hình từ Công ty Cổ phần thành hộ kinh doanh cá thể.

Hồ sơ đăng kí doanh nghiệp đối với công ty TNHH 2 thành viên?

Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về Đăng ký Doanh nghiệp có quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Số vốn điều lệ tối thiểu đối với Công ty cung cấp dịch vụ đòi nợ thuê?

Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng). Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định.

Thay đổi hình thức kinh doanh có phải đăng ký với cơ quan thuế?

Trường hợp chuyển đổi hình thức doanh nghiệp từ công ty TNHH 02 thành viên trở lên thành 01 thành viên cần phải nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Không góp đủ vốn điều lệ, chủ sở hữu công ty có được quyền rút lợi nhuận?

Chủ sở hữu của công ty TNHH 01 thành viên chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ

Thủ tục kinh doanh nhà nghỉ như thế nào?

Dịch vụ kinh doanh nhà nghỉ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại điều 5, Nghị định 72/2009/ NĐ- CP quy định về điệu kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke, cần thủ tục gì?

Cơ sở kinh doanh karaoke của anh đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, muốn tạm ngừng hoạt động phải có văn bản thông báo cho cơ quan Công an nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự biết về lý do, thời gian tạm ngừng hoạt động.

Mở công ty kinh doanh than, cần điều kiện gì?

Tôi muốn mở công ty kinh doanh về than, mong luật sư tư vấn giúp về các điều kiện cần có để kinh doanh ngành nghề này.