Dịch vụ Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp

Dịch vụ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp như tư vấn thành lập doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, tư vấn quản trị doanh nghiệp

Xem thêm ...

Sản xuất con dấu là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, do đó điều kiện kinh doanh là cần phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Tài sản góp vốn có thể là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Điều kiện kinh doanh Karaoke được quy định tại Điều 30 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và Điều 12 Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009.

Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp ký HĐLĐ với thành viên của công ty TNHH.

Bộ luật tố tụng dân sự quy định Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Toà án nhân dân cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết theo...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp giữ tiền hàng khi công ty không trả lương.

Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 50 của Luật này.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp người nước ngoài góp vốn vào công ty TNHH.

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp khởi kiện công ty TNHH.

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về vốn điều lệ của công ty TNHH.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động cho người lao động đã làm việc thường xuyên...

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) bao gồm: cá nhân mới ra kinh doanh; cá nhân kinh doanh thường xuyên theo thời vụ...

Luật sư tư vấn điều kiện đầu tư...

Phạt tiền từ 300 000 đồng đến 500 000 đồng đối với hành vi kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp muốn thay đổi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp muốn đăng ký kinh doanh.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về giấy phép kinh doanh rượu.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư.