Chia thừa kế không có di chúc như thế nào?

Người chết không để lại di chúc thì di sản của người chết để lại được phân chia theo quy định của pháp luật.

Xem thêm ...

Thủ tục khởi kiện chia tài sản thừa kế theo pháp luật như bao gồm: "Đơn khởi kiện (theo mẫu); Các giấy tờ về quan hệ giữa người khởi kiện và người để lại tài sản:...

Ông A và bà C là vợ chồng. Khi ông A mất, tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của ông A và bà C sẽ được chia đôi. Phần tài sản riêng của ông A và phần tài sản chung được chia đôi sẽ xác định là tài sản để chia thừa kế.

Dịch vụ luật sư tư vấn luật thừa kế của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thừa kế, cụ thể:

Người hưởng thừa kế theo di chúc chết trước người lập di chúc, di chúc không có hiệu lực toàn bộ, di sản được chia theo pháp luật.

Pháp luật không quy định việc lập di chúc phải được tiến hành tại nơi có di sản.

Được nhận ủy quyền thì không được nhận di sản thừa kế nếu người để lại di sản thừa kế chết đi

Những người được hưởng di sản thừa liên hệ với phòng công chứng để lập thông báo về việc khai nhận di sản.Niêm yết công khai thông báo mở thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại UBND phường...

Những người được hưởng di sản thừa kế được quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.

Những người được hưởng di sản thừa kế được quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.

Những người được hưởng di sản thừa kế theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.

Con nuôi được hưởng di sản thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Người nhận thừa kế theo di chúc có trách nhiệm quy định tại Bộ luật Dân sự 2015.

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội...

Trường hợp người chết không để lại di chúc, di sản để lại được chia theo quy định Bộ luật Dân sự năm 2015.

Điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định những người hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Con đẻ, con nuôi, không phân biệt con trai, con gái, thuộc những người được hưởng thừa kế theo pháp luật của bố, mẹ trong trường hợp bố mẹ chết không để lại di chúc

Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật được quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.

Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ: Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 651 và Điều 652 của Bộ luật này

Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt để thỏa thuận những việc sau đây: Cử người quản lý di sản, người phân chia di sản...

Nội dung di chúc đã được thay thế thì bản di chúc lập sau cùng sẽ có hiệu lực pháp luật.

Di chúc đã lập có thể được thay thế bằng di chúc khác theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây: a) Không có di chúc; b) Di chúc không hợp pháp; c) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;...

Con nuôi được quyền hưởng di sản thừa kế nếu làm thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật về con nuôi.