Chia thừa kế không có di chúc như thế nào?

Người chết không để lại di chúc thì di sản của người chết để lại được phân chia theo quy định của pháp luật.

Xem thêm ...

Thủ tục khởi kiện chia tài sản thừa kế theo pháp luật như bao gồm: "Đơn khởi kiện (theo mẫu); Các giấy tờ về quan hệ giữa người khởi kiện và người để lại tài sản:...

Ông A và bà C là vợ chồng. Khi ông A mất, tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của ông A và bà C sẽ được chia đôi. Phần tài sản riêng của ông A và phần tài sản chung được chia đôi sẽ xác định là tài sản để chia thừa kế.

Dịch vụ luật sư tư vấn luật thừa kế của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thừa kế, cụ thể:

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó...

Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào.

Di chúc bằng văn bản bao gồm: Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có công chứng; Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây: a) Không có di chúc; b) Di chúc không hợp pháp; c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan,...

Việc công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế được quy định tại Luật Công chứng năm 2014.

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015

Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép; Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Con riêng được hưởng di sản thừa kế nếu thuộc trường hợp những người được hưởng di sản thừa kế theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015

Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống.

Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế được thực hiện tại tổ chức công chứng theo Luật Công chứng năm 2014.

Pháp luật không quy định việc lập di chúc phải được tiến hành tại nơi có di sản.

Được nhận ủy quyền thì không được nhận di sản thừa kế nếu người để lại di sản thừa kế chết đi

Những người được hưởng di sản thừa liên hệ với phòng công chứng để lập thông báo về việc khai nhận di sản.Niêm yết công khai thông báo mở thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại UBND phường...

Những người được hưởng di sản thừa kế được quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.

Những người được hưởng di sản thừa kế được quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.

Những người được hưởng di sản thừa kế theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.