Dịch vụ Luật sư tư vấn luật sở hữu trí tuệ

Dịch vụ luật sư tư vấn luật sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Xem thêm ...

Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các sáng chế trùng hoặc tương đương với nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho sáng chế trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất...

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu miễn phí qua hệ thống tổng đài 19006218

Tác phẩm được bảo hộ không cần phải đáp ứng điều kiện về nội dung, chất lượng nghệ thuật.

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích; được sản xuất hàng loạt bằng tay hoặc bằng máy.

Điều 58 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 ( sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ.

Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định về bài giảng của giáo viên dạy bạn là sản phẩm của sự sáng tạo do giáo viên của bạn xây dựng vì vậy, được coi là tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả.

Khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 ( sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định về Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả.

Điều 23 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp quy định về ủy quyền yêu cầu xử lý vi phạm.

Điều 49 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định về đăng kí quyền tác giả quyền liên quan.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa có thế được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm, gia hạn trong vòng 6 tháng trước ngày Giấy chứng nhận hết hiệu lực và phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Điều 50 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Khoản 1 Điều 15 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định về Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

Điều 50 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về đơn đăng ký quyền tác giả quyền liên quan.

Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Điều 126 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định về hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí.

Điều 127 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) có quy định về hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh.

Điều 72 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH quy định về điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ.

Nhãn hiệu logo là cái tạo nên thương hiệu cho một sản phẩm,là biểu tượng/dấu hiệu nhận diện công ty và dùng để phân biệt các hàng hoá, dịch vụ của công ty với hàng hoá, dịch vụ của công ty khác.

Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Điều 23 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp quy định về ủy quyền yêu cầu xử lý vi phạm.

Điều 127 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) có quy định về hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa có thế được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.

Theo Điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2009 về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả...