Dịch vụ Luật sư tư vấn luật sở hữu trí tuệ

Dịch vụ luật sư tư vấn luật sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Xem thêm ...

Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các sáng chế trùng hoặc tương đương với nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho sáng chế trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất...

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu miễn phí qua hệ thống tổng đài 19006198

Tác phẩm được bảo hộ không cần phải đáp ứng điều kiện về nội dung, chất lượng nghệ thuật.

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích; được sản xuất hàng loạt bằng tay hoặc bằng máy.

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Việc đăng kí bảo hộ đối với quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để hưởng quyền tác giả bởi quyền tác giả hoạt động theo cơ chế bảo hộ tự động

Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Kiểu dáng công nghiệp chỉ được bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: có tính mới, có tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. Để biết thêm chi tiết thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp xin liên hệ đường dây: 19006198 để được giải đáp.

Logo là một loại của nhãn hiệu, là một bạn thiết kế phác thảo được sử dụng phổ biến bởi một công ty hay một các nhân và được gắn với sản phẩm hoặc dịch vụ của của công ty/cá nhân đó. Logo có thể được bảo hộ nếu i đảm bảo các điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ.

Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó

Công bố tác phẩm hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí chủ quan của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Việc xác định một tác phẩm đã được công bố hay chưa có ý nghĩa rất quan trọng.

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản.

Điều 59 luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định về các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế.

Khoản 2 Điều 7 Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 16/2011/TT-BKHCN về hồ sơ đăng ký mã số mã vạch.

Khoản 2, điều 39, Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định về Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả

Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về các loại hình được bảo hộ quyền tác giả.

Điều 15 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về các đối tượng không là tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả.

Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 ( sửa đổi năm 2009) quy định về Quyền đăng kí nhãn hiệu.

Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009 ) quy định về thời hạn bảo hộ quyền tác giả .

Điều 42 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 ( sửa đổi năm 2009) quy định về chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước.

Điều 72 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 ( sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định về điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ.

Điều 40 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009 ) quy định về Tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả theo quy định của pháp luật về thừa kế là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này.

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

Điều 58 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 ( sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ.

Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định về bài giảng của giáo viên dạy bạn là sản phẩm của sự sáng tạo do giáo viên của bạn xây dựng vì vậy, được coi là tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả.