Mẫu đơn xin ly hôn mới nhất năm 2017

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu đơn xin ly hôn mới nhất năm 2017 như sau:

Xem thêm ...

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu đơn xin ly hôn mới nhất năm 2017 như sau:

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu bảng tổng hợp số thẻ và sổ phải thu theo nơi đăng ký KCB ban đầu.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu tổng hợp danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu danh sách cấp sổ BHXH.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu danh sách thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ngoại tỉnh.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu phiếu giao nhận phôi sổ BHXH, thẻ BHYT.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu số C10-TS, Biên bản hủy sổ BHXH, thẻ BHYT.

Tại thời điểm quý Vị tham khảo, biểu mẫu này có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin trong Mẫu văn bản này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.

Biểu Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện này có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.

Mẫu thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

Mẫu thông báo về việc thụ lý vụ án

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể quy định tại Điều nào của Bộ luật tố tụng dân sự thì ghi Điều đó.