Điều kiện đối với tổ chức nước ngoài tham gia góp vốn thành lập công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các nghiệp vụ: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán

Xem thêm ...

Trình tự xử lý kỷ luật lao động tại Điều 123 của Bộ luật Lao động được quy định như sau: 1. Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở...

Những người không được làm kế toán được quy định như sau: Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc...

Hỏi: Đề nghị luật sư tư vấn cho tôi biết các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh? (Thanh Hải- Hà Giang)

Luật sư tư vấn về thủ tục, điều kiện tiến hành, tỷ lệ thông qua, việc ủy quyền, ký kết văn bản khi tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Vấn đề thời hạn sử dụng chung cư luôn là một vấn đề nóng, bởi tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh hiện nay đang bùng nổ về số lượng dự án và căn hộ chung cư và đây cũng là sự lựa chọn của nhiều gia đình bởi sự tiện lợi và văn minh khi sống trong những căn hộ này

Để quý khách hàng có thông tin chính xác nhất, công ty Luật TNHH Everest sẽ cung cấp các phương thức chuyển đổi sang công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Luật sư tư vấn về các phương thức chuyển nhượng và mua lại cổ phần tại công ty cổ phần chuẩn xác nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Luật sư tư vấn về trình tự, thủ tục, các điểm cần lưu ý và dịch vụ thành lập Doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ban quản trị chung cư là pháp nhân có con dấu và phải được đăng ký theo quy định của pháp luật.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn những rủi ro pháp lý của Công ty TNHH về vấn đề cam kết góp vốn, vấn đề kiểm soát sự tham gia của người ngoài nội bộ vào công ty.

Mô hình kinh doanh hiện nay hồ bơi được phát triển tốt ở nước ta, tất cả mọi người thường xuyên đến các hồ bơi kinh doanh để thực hành bơi và thư giãn. Vì vậy, mô hình kinh doanh được coi là đất hồ vàng cực kỳ màu mỡ cho các nhà đầu tư.

Có thể thấy so với luật cũ, trong Luật doanh nghiệp năm 2014 việc bầu dồn phiếu không còn là bắt buộc. Công ty cổ phần có thể quyết định phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Điều lệ công ty.

Sau khi làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại văn phòng công chứng xong, gia đình có quyền hợp pháp để chuyển nhượng cổ phần theo quy định.

Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các Điều 52, 53, 54 và 68 của Luật này” (khoản 2 Điều 51 Luật doanh nghiệp năm 2014).

Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định

Xoay quanh đến vấn đề giải thể doanh nghiệp, Luật Everest tư vấn giúp các doanh nghiệp nắm bắt được các hoạt động liên quan đến quá trình chấm dứt tồn tại doanh nghiệp, rút khỏi thị trường.

Nhằm giúp hộ kinh doanh có nhận diện rõ nét và hoạt động trong phạm vi pháp luật cho phép, Luật Everest tư vấn các điều kiện về chủ thể, ngành nghề kinh doanh, địa điểm kinh doanh và tên của hộ kinh doanh.

Trường hợp cha, mẹ chưa đăng ký kết hôn thì khai thông tin cha, mẹ như thế nào khi khai sinh cho con? Quy định hiện hành trong trường hợp này ra sao?

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Theo quy định của pháp luật, bạn có thể lựa chọn tách doanh nghiệp và tiến hành thủ tục tách doanh nghiệp tại Công ty bị tách.

Quyết định chuyển đối công ty cổ phần thành loại hình doanh nghiệp khác thể hiện một trong các quyền tự do kinh doanh của các cổ đông là chủ sở hữu của công ty cổ phần. Tuy nhiên, công ty cổ phần không thể tự do chuyến đổi sang bất kỳ loại hình tổ chức kinh tế nào.

Luật sư tư vấn về các phương thức chuyển đổi của công ty TNHH hai thành viên sang loại hình công ty cổ phần nhằm giúp các doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về các cách thức thực hiện chuyển đổi.

Nhằm giúp các hộ kinh doanh hiểu rõ các chủ thể tham gia của loại hình này, Công ty Luật TNHH Everest đưa ra những đặc điểm pháp lý cần thiết giúp cá nhân hoặc hộ gia đình tiếp cận và có cái nhìn tổng quan về loại hình đang hoạt động.

Luật Everest tiếp tục tư vấn cho khách hàng về những đặc điểm pháp lý về tư cách pháp nhân, và cách thức chịu trách nhiệm dưới mọi hoạt động hay rủi ro của hộ kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động.