Dịch vụ Luật sư tư vấn luật kế toán

Dịch vụ luật sư tư vấn luật kế toán của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thuế - kế toán, cụ thể:

Xem thêm ...

Trường hợp người phụ thuộc là con đang học trình độ thạc sĩ tại các trường đại học thì không thuộc diện được tính là người phụ thuộc của người nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập có được từ học bổng được miễn thuế.

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây: “Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm: a) Trúng thưởng xổ số; b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại; c) Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino...

Cá nhân có thu nhập chịu thuế phải có mã số thuế riêng. Cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương/tiền công phải nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người sử dụng lao động

Các nhà đầu tư trong nước khi đầu tư các dự án mới trong khu công nghiệp cần làm các thủ tục theo quy định để được ưu đãi thuế

Một số lưu ý mới đối với thuế thu nhập cá nhân

Có hai phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là phương pháp khấu trừ thuế GTGT và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT đối với doanh nghiệp.

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015, quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Theo quy định của luật thuế, một số trường hợp cá nhân không cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hộ kinh doanh khi kinh doanh khó khăn thì có thể thực hiện việc khai để điều chỉnh xác định lại doanh thu khoán, mức thuế khoán.

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động.

Cá nhân hành nghề độc lập tự thực hiện tự khai thuế, nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế.

Cách tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa khuyến mại

Quy định mới về thuế, bỏ hướng dẫn nộp Mẫu số 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng.

Hạch toán chi phí lãi vay khi xác định thu nhập chịu thuế căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính,

Công ty phải thực hiện kê khai (kể cả trường hợp không phát sinh nghĩa vụ thuế), nộp các loại thuế theo quy định pháp luật về thuế.

Doanh nghiệp khi có vi phạm các dạng sai phạm hóa đơn bất hợp pháp có thể bị xử lý theo quy định.

Hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất kinh danh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp).

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về hạn mức diện tích, tiền thuế đất khi làm sổ hồng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn việc chuyển đổi hình thức hạch toán, khai báo thuế như thế nào.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục và mức thuế phải nộp khi chuyển đất nông nghiệp thành đất ở.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về xây nhà cấp bốn có phải đóng thuế không.