Cho vay tiền bằng giấy tờ viết tay có giá trị pháp luật không?

Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Xem thêm ...

Trường hợp của chị, chúng tôi xác định là tranh chấp ly hôn (ly hôn theo yêu cầu của một bên),tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.

Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng. Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân

Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện

Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng. Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân

Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quí hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản ký cược) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giành quyền nuôi con khi ly hôn.

Luật sư tư vấn hợp đồng mua bán...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giải quyết tranh chấp giành quyền nuôi con sau ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn phân chia tài sản khi ly hôn...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản sau khi ly hôn...

Luật sư tư vấn về các trường hợp có thể đòi lại quyền sử dụng đất đã tặng cho.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giải quyết nợ khi ly hôn và thủ tục ly hôn...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giải quyết tranh chấp quyền sở hữu tài sản sau khi ly hôn...

Trong trường hợp tài sản hoàn trả là vật đặc định thì phải hoàn trả đúng vật đó; nếu vật đặc định đó bị mất hoặc hư hỏng thì phải đền bù bằng tiền, trừ trường hợp có thoả thuận khác

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản khi ly hôn...

Luật sư tư vấn Giải quyết tranh chấp về hợp đồng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng...

Trong trường hợp các bên có thoả thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất hoặc có tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình...

Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện

Luật sư tư vấn về việc khởi kiện giành lại quyền nuôi con khi đã ly hôn...

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về giải quyết tranh chấp khi ly hôn...