Dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest có thể cung cấp tới khách hàng dịch vụ giải quyết những tranh chấp có nội dung chuyên sâu trong lĩnh vực đất đai.

Xem thêm ...

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest có thể cung cấp tới khách hàng dịch vụ giải quyết những tranh chấp có nội dung chuyên sâu trong lĩnh vực lao động.

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest có thể cung cấp tới khách hàng dịch vụ giải quyết những tranh chấp có nội dung chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest có thể cung cấp tới khách hàng dịch vụ giải quyết những tranh chấp có nội dung chuyên sâu trong lĩnh vực Hành chính.

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest có thể cung cấp tới khách hàng dịch vụ giải quyết những tranh chấp có nội dung chuyên sâu trong lĩnh vực dân sự.

Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng. Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân

Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quí hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản ký cược) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giành quyền nuôi con khi ly hôn.

Luật sư tư vấn hợp đồng mua bán...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giải quyết tranh chấp giành quyền nuôi con sau ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn phân chia tài sản khi ly hôn...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản sau khi ly hôn...

Luật sư tư vấn về các trường hợp có thể đòi lại quyền sử dụng đất đã tặng cho.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giải quyết nợ khi ly hôn và thủ tục ly hôn...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giải quyết tranh chấp quyền sở hữu tài sản sau khi ly hôn...

Trong trường hợp tài sản hoàn trả là vật đặc định thì phải hoàn trả đúng vật đó; nếu vật đặc định đó bị mất hoặc hư hỏng thì phải đền bù bằng tiền, trừ trường hợp có thoả thuận khác

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản khi ly hôn...

Luật sư tư vấn Giải quyết tranh chấp về hợp đồng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng...

Trong trường hợp các bên có thoả thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất hoặc có tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình...

Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện

Luật sư tư vấn về việc khởi kiện giành lại quyền nuôi con khi đã ly hôn...

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về giải quyết tranh chấp khi ly hôn...

Luật sư tư vấn về tranh chấp ly hôn của Công ty Luật TNHH Everest...