Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài có toàn bộ thời gian làm việc cho người sử dụng lao động...

Xem thêm ...

Điều 175 Bộ luật lao động năm 2012 và Điều 16 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại là 02 năm.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ đăng ký hoạt động sàn giao dịch bất động sản cho tổ chức, doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn cụ thể thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động như sau:

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ Tư vấn và đăng ký, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam, Công ty Luật TNHH Everest xin gửi đến quý khách những quy định mới nhất về giấy phép lao động tại Việt Nam.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài có toàn bộ thời gian làm việc cho người sử dụng lao động...

Luật sư tư vấn giấy phép kinh doanh...

Luật sư tư vấn về giấy phép lao động...

Luật sư tư vấn về giấy phép lao động...

Luật sư tư vấn về giấy phép lao động...

Luật sư tư vấn về giấy phép lao động...

Luật sư tư vấn về việc cấp lại giấy phép lao động...

Luật sư tư vấn về Thủ tục xin giấy phép xuất khẩu lao động...

Luật sư tư vấn về việc giấy phép lao động...

Luật sư tư vấn về việc cấp đồng thời 2 giấy phép lao động...

Luật sư tư vấn về việc người nước ngoài có thể xin giấy phép lao động tại Việt Nam hay không...

Luật sư tư vấn về việc người nước ngoài mở công ty tại Việt Nam có cần xin giấy phép lao động...

Luật sư tư vấn về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài...

Luật sư tư vấn về việc kinh doanh như sau:

Luật sư tư vấn về giấy phép kinh doanh...

Luật sư tư vấn về giấy phép kinh doanh...

Cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật...