Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động và an sinh xã hội

Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, sẽ mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.

Xem thêm ...
Thời gian đóng bảo hiểm xã hội có được cộng dồn không?

Không cần đóng liên tục chỉ cần đóng đủ 6 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh là có thể được hưởng chế độ thi sản.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản?

Để được hưởng trợ cấp thai sản phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh.

Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động và an sinh xã hội

Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, sẽ mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.