Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động và an sinh xã hội

Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, sẽ mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.

Xem thêm ...

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Các loại hợp đồng làm việc giữa viên chức và đơn vị sự nghiệp công lập: hợp đồng làm việc xác định thời hạn và hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Tôi vừa xin nghĩ việc vào 01/03/2016 và cơ quan đồng ý ký đơn, tôi đã công tác được 26 năm và đóng tiền bhxh trên 25 năm, mức lương chính thức của tôi là 5 triệu 800. Xin cho biết thời gian bao lâu tôi mới lãnh được tiền thôi việc, bhxh và trợ cấp thất nghiệp?....

Luật sư tư vấn về trường hợp công ty cho nghỉ trước thời hạ 45 ngày khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Vợ tôi làm công nhân may, đang mang bầu 6 tháng. Hàng ngày ngồi may trên máy may có gắn tia laser. Tia laser có ảnh hưởng tới thai nhi không, trong luật lao động có quy định về người mang thai làm việc trong môi trường này không....

Tôi công tác tại Cty được 12 năm & hiện HĐLĐ của tôi là HĐ Vô thời hạn . Nay Cty ra quyết định cho tôi thôi việc, ban đầu với lý do là vi phạm qui định Công ty song không có cơ sở pháp lý nào cho lý do này...

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại các điều 37, 38 và 39 Bộ Luật Lao động

Từ năm 2018 trở đi lao động nữ đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 khi có 15 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng.

Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm: a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương...

Miễn nộp toàn bộ tiền tạm ứng án phí, án phí trong những trường hợp sau: Người khởi kiện vụ án hành chính là thương binh; bố, mẹ liệt sỹ; người có công với cách mạng. 2. Người lao động khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội...

Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.

Trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào học nghề để làm việc cho doanh nghiệp, nếu người học nghề không làm việc theo cam kết thì phải bồi hoàn chi phí dạy nghề. Mức bồi hoàn do hai bên thoả thuận theo hợp đồng học nghề

rường hợp bạn vi phạm thời hạn báo trước 45 ngày là bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, khi đó bạn phải có nghĩa vụ theo Điều 43 Bộ luật lao động

Điều 43 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Điều 42 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Trong trường hợp của bạn, nếu cả hai bên đều có đồng ý muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì có thể thỏa thuận với nhau về việc chấm dứt hợp đồng.

Nếu chị bạn ra nước ngoài để định cư thì sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Chị có thể tiếp tục đóng BHXH tự nguyện sau khi nghỉ việc

Khoản 4 Điều 123 và Điều 157 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật đối với lao động nữ đang mang thai, nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc đơn phương chấm dứt HĐLĐ vì lý do người lao động đó có thai, nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội (Điều 6 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ BHXH khi suy giảm khả năng lao động