Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động và an sinh xã hội

Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, sẽ mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.

Xem thêm ...

Sau khi chị bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm 1,5 tháng khi chị đã đủ 55 tuổi thì chị có thể làm thủ tục xin hưởng lương hưu bình thường.

Bạn muốn nghỉ việc nhưng vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định của nhà nước? Công ty Luật TNHH Everest cung cấp cho bạn mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất để bạn tham khảo.

Các loại hợp đồng làm việc giữa viên chức và đơn vị sự nghiệp công lập: hợp đồng làm việc xác định thời hạn và hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết.

Giữ bằng cấp của người lao động, buộc người lao động phải nộp tiền "đặt cọc" , lương thấp hơn mức lương tối thiểu, yêu cầu thời gian thử việc dài hơn mức luật định, hoặc buộc người lao động thử việc nhiều lần... là những vi phạm luật lao động khá phổ biến hiện nay.

Người lao động đã đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội, tuy nhiên chưa đủ tuổi để nghỉ hưu. Trường hợp này, người lao động có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và chờ đến khi đủ tuổi để được nhận lương hưu hàng tháng theo quy định của pháp luật.

Hành vi làm giả giấy tờ, hồ sơ để hưởng chế độ ốm đau, chế độ tai nạn lao động là một hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp này, sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động...

Quy định của pháp luật về vấn đề ứng lương trước cho người lao động

Luật sư tư vấn tình huống bị công chức bị chuyển ngạch trái luật. Những việc cần làm để bảo vệ quyền lợi của công chức trong trường hợp này.

Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ,... của người sử dụng lao động, là những trường hợp luật quy định có thể bị xử lý kỷ luật sa thải.

Mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất được thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ­BHXH ngày 14/04/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn trả hồ sơ gốc đã giữ của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi bổ sung năm 2012 quy định miễn thuế đối với phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ.

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây

Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Đề nghị luật sư tư vấn về việc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.

Đề nghị luật sư tư vấn về thời gian hưởng, mức hưởng trợ cấp tại nạn lao động khi suy giảm khả năng lao động.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình

Trường hợp, làm giả hồ sơ để hưởng chế độ thai sản, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (Luật BHXH) quy định về chính sách hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần đối với người lao động kể từ ngày 01/01/2016 có những thay đổi nhất định so với pháp luật về BHXH trước đó.

Người lao động làm việc bán thời gian có thể tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, do luật quy định người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ mùa vụ thời hạn 03 tháng, thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Người học việc không có hợp đồng lao động và không được trả lương trong quá trình học việc, nếu bị tai nạn chỉ được thanh toán chi phí sơ, cấp cứu và điều trị tới khi ổn định, ngoài ra sẽ không được hưởng thêm một khoản chi phí nào khác từ doanh nghiệp.