Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động trong trường hợp nào?

Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn... hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động...

Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động và an sinh xã hội

Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, sẽ mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.

Hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày nào?

Tôi ký hợp đồng lao động với công ty ngày 20 tháng 06 năm 2016. Chúng tôi có thỏa thuận trong hợp đồng ngày 01 tháng 07 năm 2016 hợp đồng mới có giá trị. Tuy nhiên, tôi đã đi làm từ ngày 25 tháng 06 năm 2016. Vậy hợp đồng lao động của tôi được tính từ ngày nào?

Chuyển hợp đồng lao động sang hợp đồng không xác định thời hạn?

Tôi đã ký 2 lần hợp đồng lao động có thời hạn 2 năm với công ty,sau khi hết hạn hợp đồng giao kết lần 2 tôi vẫn làm việc bình thường ở công ty. Như vậy, hợp đồng lao động ký tiếp của tôi bây giờ là loại hợp đồng gì?