Lịch nghỉ Lễ, Tết năm 2017 (dự kiến)

Bộ LĐTB&XH vừa trình Chính phủ xem xét về Lịch nghỉ Lễ, Tết 2017 với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Xem thêm ...

Theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP vừa được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao thông qua, kể từ ngày 1/7/2017, hầu hết các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

(Gia đình Việt Nam) - Nhiều lập luận là suy diễn chủ quan, nhiều tình tiết quan trọng chưa được cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ…trong vụ án này.

bà Nguyễn Thị Luật - người đứng ra chủ trì buổi họp báo cho biết: "Tôi rất bức xúc trước quyết định của TAND Tỉnh Bắc Giang nên đã nhờ đến luật sư tư vấn tổ chức họp báo để thông tin rộng rãi đến các cơ quan báo chí và TAND tối cao để sớm giải quyết cho gia đình tôi".

Ngày 10/11, bà Nguyễn Thị Luật (79 tuổi) ủy quyền cho Công ty Luật TNHH Everest tổ chức buổi họp báo với nội dung: Công bố lý do, căn cứ pháp lý mà gia đình bà khiếu nại giám đốc thẩm đối với bản án dân sự phúc thẩm của TAND tỉnh Bắc Giang.

Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xác nhận có một công dân gửi thông báo về việc tổ chức họp báo về việc cá nhân. Nếu được đồng ý, thì đây là trường hợp thứ hai được tổ chức trong hai tháng gần đây.

Bà Nguyễn Thị Luật (79 tuổi) tổ chức buổi họp báo với nội dung: Công bố lý do, căn cứ pháp lý mà gia đình bà kiên trì đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án dân sự phúc thẩm của TAND tỉnh Bắc Giang.

Vụ việc cô giáo mầm non hưởng lương hưu 1.3 triệu đang gây xôn xao trên các diễn đàn, mạng xã hội những ngày qua.

Mức lương hưu 1.300.000 đồng/tháng của giáo viên MN thoạt nhìn thì có vẻ bất thường nhưng nhìn tổng thể thì thấy rằng điều này là bình thường.

Quốc tịch là một phạm trù chính trị - pháp lí thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và các cá nhân đồng thời quốc tịch còn xác định một cá nhân là công dân Việt Nam, trên cơ sở đó làm phát sinh quyền, nghĩa vụ pháp lí hành chính giữa Nhà nước.

Tổ chức xã hội không phải là thiết chế nằm trong bộ máy nhà nước nhưng tổ chức xã hội cũng có những quyền và nghĩa vụ nhất định trong quá trình soạn thảo, ban hành các văn bản luật và văn bản dưới luật của nhà nước.

Quy chế pháp lí hành chính của tổ chức xã hội là tổng thể các quy định của pháp luật về tổ chức xã hội trong quản lí, hành chính nhà nước. Quyền và nghĩa vụ pháp lí của tổ chức xã hội là phần quan trọng trong quy chế pháp lí hành chính của tổ chức xã hội.

Tổ chức xã hội là hình thức tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam có chung mục đích tập hợp, hoạt động theo pháp luật và theo điều lệ không vì lợi nhuận nhằm đáp ứng những lợi ích chính đáng của các thành viên và tham gia vào quản lí nhà nước.

Cán bộ, công chức là người lao động nên họ được hướng các quyền lợi cuả người lao động theo quy định của Bộ luật lao động và các văn bản pháp luật khác.

Quản lí cán bộ, công chức là hoạt động có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần quyết định vào việc nâng cao hiệu lực của Nhà nước.

Quy chế pháp lí hành chính của cán bộ, công chức là tổng thể những quy định pháp luật về trình tự và điều kiện hình thành, bổ sung và quản lí đội ngũ cán bộ, công chức; nghĩa vụ và quvền hạn của cán bộ, các biên pháp xử lí cán bộ, công chức vi phạm pháp luật.

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là một chính sách hình sự mới được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (gọi tắt là BLHS năm 2015) nhằm thực hiện chủ trương “đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội”.

Công vụ là hoạt động mang tính nhà nước nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước vì lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước, lợi ích chính đáng của các tổ chức và cá nhân.

Trong mỗi giai đoạn khác nhau, các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước sử dụng những thuật ngữ khác nhau để chỉ những người làm việc trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Để xác định được nội dung đổi mới tổ chức cùa bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mở cửa hội nhập kinh tế thế giới thì trước hết chúng ta phải tiến hành cài cách nền hành chính quốc gia.

Tương ứng với từng đơn vị hành chính - lãnh thổ, các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương bao gồm: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; uỷ ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh, quận và thị xã; uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Bộ, cơ quan ngang bộ là cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn ở trung ương có chức năng quản lí hành chính nhà nước về một ngành, đa ngành hoặc lĩnh vực công tác trên phạm vi toàn quốc.

Chính phủ là cơ quan đứng đầu trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước. Chính phủ có nhiệm vụ quản lí mọi mặt của đờii sống xã hội trong phạm vi cả nước, thực hiện các chính sách đối nội, đối ngoại.