Dịch vụ giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest có thể cung cấp tới khách hàng dịch vụ giải quyết những tranh chấp có nội dung chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

Xem thêm ...

Hợp đồng hợp tác kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật đầu tư.

Theo Luật thương mại năm 2005 thì tranh chấp thương mại là tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư... với mục đích sinh lời. Thẩm quyền của trọng tài thương mại đối với tranh chấp thương mại được quy định cụ thể trong Luật TTTM.

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quí hoặc giấy tờ có giá khác vào tài khoản phong toả tại một ngân hàng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Hợp đồng ủy quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định

Thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần sẽ không ghi trong giấy phép kinh doanh mà thủ tục này sẽ do các bên thỏa thuận theo các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014

Điều 13, Nghị định số 86/2014/NĐ-CP có quy định về điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Việc hợp tác kinh doanh thì tiến hành giao kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, nội dung hợp đồng do các bên tự thỏa thuận.

Việc một công ty làm về lĩnh vực xuất khẩu lao động hợp tác kinh doanh với một công ty cho thuê cơ sở đào tạo tiếng không được coi là hành vi trốn thuế.

Việc hợp tác kinh doanh của cá nhân với doanh nghiệp tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Hợp đồng vay tài sản thì phải tuân theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005.

Việc công ty yêu cầu bạn nộp tiền đặt cọc và sau đó là giữ bằng của bạn là trái với quy định của pháp luật

Trường hợp bên chủ nhà chậm trả tiền mua hàng không hề có dấu hiệu của hình sự. Các dữ liệu anh (chị) đưa ra không đủ để cấu thành tội nào trong Bộ luật hình sự ...

Khi gia đình anh (chị) cho gia đình chú họ vay tiền hai bên sẽ phải thỏa thuận với nhau về thời hạn trả nhưng do anh (chị) không nói rõ là có thỏa thuận về thời gian trả hay không nên tôi có thể phân ra hai hướng giải quyết như sau...

Để có thể khởi kiện được anh (chị) nên chú ý tới thời hiệu khởi kiện, việc nộp hồ sơ khởi kiện phải đúng thẩm quyền của Tòa án, hồ sơ khởi kiện phải đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản.

Người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.

Nếu hợp đồng đặt cọc có đủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch như trên thì hợp đồng đó sẽ phát sinh hiệu lực và không phụ thuộc vào hợp đồng được đảm bảo đã được giao kết hay chưa.

Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản trước kỳ hạn, nhưng phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn, nếu không có thoả thuận khác. Do đó công ty anh (chị) có quyền được xóa số nợ cho công ty kia về khoản nợ quá hạn trong..