Theo luật mới chồng làm giám đốc, vợ có được làm kế toán trong công ty?

Những người không được làm kế toán được quy định như sau: Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc...

Xem thêm ...

Hỏi: Đề nghị luật sư tư vấn cho tôi biết các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh? (Thanh Hải- Hà Giang)

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế này được thu hàng năm.

Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây: b. Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Luật sư tư vấn về thủ tục, điều kiện tiến hành, tỷ lệ thông qua, việc ủy quyền, ký kết văn bản khi tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài hoặc tiếp nhận vốn góp của người nước ngoài trong công ty Việt Nam, công ty chỉ được giữ lại các ngành nghề kinh doanh phù hợp với các hiệp định thương mại Việt Nam ký kết.

Việc doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường có thể thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như giải thể doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp hay là phá sản doanh nghiệp.

Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp nhà nước bao gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh

Cổ đông phổ thông có quyền Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này

Doanh nghiệp càng phát triển lớn mạnh thì càng có nhu cầu bổ sung các ngành nghề kinh doanh. Pháp luật quy định, doanh nghiệp có thể tự do bổ sung các ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm và phải làm theo thủ tục của pháp luật

Hiện nay nhiều doanh nghiệp có mong muốn lập chi nhánh để mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Việc mở chi nhánh đem sẽ lại lợi ích to lớn như giúp doanh nghiệp quảng bá được thương hiệu, đẩy nhanh sự tiêu thụ sản phẩm

Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình mà không có sự phân tán rủi ro cùng những chủ thể khác như những doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.

Chủ sở hữu doanh nghiệp phải "trả giá" bằng những tổn thất về tài sản, bị mất thị phần, phá sản thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, chủ sở hữu doanh nghiệp cần phải nhận diện và đánh giá đầy đủ từng rủi ro pháp lý để ngăn ngừa, kiểm soát

Để trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, cần đáp ứng đủ các điều kiện để trở thành thành viên của Hội đồng quản trị. Tiếp theo, việc được lựa chọn là chủ tịch Hội đồng quản trị còn phụ thuộc vào số phiếu bầu của Hội đồng quản trị.

Doanh nghiệp cũng cần lưu ý, nhiều ngành nghề kinh doanh phải có giấy phép con trước khi doanh nghiệp hoạt động. Địa chỉ trụ sở chính liên quan trực tiếp tới điều kiện được cấp giấy phép.

Doanh nghiệp cho thuê để được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải đảm bảo mức vốn pháp định, đồng thời mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định trong suốt quá trình hoạt động.

Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của pháp luật bị xử phạt theo số lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động

Theo quy định pháp luật, thương nhân nước ngoài được thành lập Văn phòng đại diện của mình tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, tiền là tài sản có thể được sử dụng trong nhiều loại bảo đảm nghĩa vụ dân sự nhất (6 trên tổng số 7 loại giao dịch bảo đảm).

Có rất nhiều những ý kiến thắc mắc gửi đến Công ty Luật TNHH Everest về những quy định vốn Điều lệ của công ty cổ phần. Để giải đáp những câu hỏi của Quý khách hàng, bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Việc quản trị rủi ro trong tổ chức quản lý doanh nghiệp tư nhân là vấn đề hết sức cần thiết. Công ty Luật TNHH Everest sẽ giúp các chủ sở hữu doanh nghiệp nhận diện và đánh giá đầy đủ từng rủi ro pháp lý để ngăn ngừa, kiểm soát các rủi ro pháp lý.

Khi bị mất con dấu công ty, doanh nghiệp phải trình báo bằng văn bản cho Công an xã, phường nơi xảy ra mất con dấu và nộp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu công ty