Không làm thủ tục giải thể doanh nghiệp bị xử lý thế nào?

Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây: b. Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Xem thêm ...

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế này được thu hàng năm.

Hỏi: Đề nghị luật sư tư vấn cho tôi biết các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh? (Thanh Hải- Hà Giang)

Những người không được làm kế toán được quy định như sau: Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc...

Việc đặt tên doanh nghiệp tương đối phức tạp, vì hiện nay các doanh nghiệp mới thành lập khó có thể có được thông tin chính xác để cập nhật được tên mình dự tính đặt cho doanh nghiệp có bị trùng hay không, đã có doanh nghiệp nào trước đó đặt hay chưa?...

Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp

Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; hoặc có thể cho thuê lại doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp không trực tiếp quản lý doanh nghiệp.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.

Ngành nghề kinh doanh chi nhánh hoạt động phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ có vốn đầu tư nước ngoài.

Vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể bằng hoặc ít hơn vốn đầu tư mà công ty đăng ký trên Giấy chứng nhận đầu tư.

Hỏi: Công ty tôi muốn tiến hành thủ tục giải thể, tôi muốn hỏi trình tự thủ tục giải thể như thế nào? Hậu quả pháp lý khi công ty tôi giải thể? (Cao Trung - Hải Phòng)

Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.

Công ty Luật TNHH Everest trả lời câu hỏi của anh Long Vũ tại Hà Nam về thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần trên cơ sở hợp nhất các công ty như dưới đây...

Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hỏi: Công ty tôi là công ty cổ phần, do cần mở rộng hoạt động sản xuất, tôi đang có dự định tăng vốn điều lệ công ty từ 2 tỷ lên 3 tỷ. Tôi mong được tư vấn về vấn đề tăng vốn điều lệ công ty cổ phần theo quy định của pháp luật? (Nguyễn Sơn - Thái Nguyên)

Công ty tôi là công ty TNHH một thành viên. Nay tôi muốn chuyển thành công ty TNHH hai thành viên để có nhiều điều kiện phát triển hơn thì cần chuẩn bị hồ sơ và thủ tục thế nào?

Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp.

Hồ sơ, thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên được Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP NGhị định về đăng ký doanh nghiệp quy định.

Hồ sơ, trình tự thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Nghị định về đăng ký doanh nghiệp.

Dù tự thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp hay thuê các đơn vị tư vấn, bạn vẫn nên nắm rõ một số nội dung cơ bản loại hình công ty của mình và các vấn đề liên quan khác dưới đây.

Các quy trình và thủ tục cơ bản thành lập doanh nghiệp: Chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết để lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp; Soạn thảo và nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp; Làm con dấu pháp nhân; Thủ tục khác sau thành lập doanh nghiệp.

Việc đặt tên doanh nghiệp tương đối phức tạp, vì hiện nay các doanh nghiệp mới thành lập khó có thể có được thông tin chính xác để cập nhật được tên mình dự tính đặt cho doanh nghiệp có bị trùng hay không, đã có doanh nghiệp nào trước đó đặt hay chưa?...

Hiện nay nhu cầu mở công ty rất nhiều, tuy nhiên nhiều người còn chưa biết trường hợp của mình có được quản lý doanh nghiệp hay không? Sau đây Công ty Luật TNHH Everest sẽ có bài tư vấn cụ thể về các trường hợp không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.