Theo luật mới chồng làm giám đốc, vợ có được làm kế toán trong công ty?

Những người không được làm kế toán được quy định như sau: Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc...

Xem thêm ...

Hỏi: Đề nghị luật sư tư vấn cho tôi biết các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh? (Thanh Hải- Hà Giang)

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế này được thu hàng năm.

Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây: b. Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Việc đặt tên doanh nghiệp tương đối phức tạp, vì hiện nay các doanh nghiệp mới thành lập khó có thể có được thông tin chính xác để cập nhật được tên mình dự tính đặt cho doanh nghiệp có bị trùng hay không, đã có doanh nghiệp nào trước đó đặt hay chưa?...

Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng nhằm tiết kiệm thời gian, giúp khách hàng đẩy nhanh tiến độ công việc. Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.

Luật sư tư vấn về đặt tên doanh nghiệp, một số điều cấm khi đặt tên và cách thức xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Luật sư tư vấn về các vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa: đảm bảo chất lượng hàng hoá, hủy bỏ hợp đồng do vi phạm giao hàng, tranh chấp về thanh toán, chi phí vận chuyển và chi phí liên quan.

Luật sư tư vấn về hồ sơ, trình tự thực hiện, thời gian, kết quả và những lưu ý doanh nghiệp cần biết khi thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty cổ phần.

Luật sư tư vấn về các quy định của pháp luật, trình tự, hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần.

Luật sư tư vấn về điều kiện thành lập công ty cổ phần, các giấy tờ cần thiết khi tiến hành nộp hồ sơ thành lập công ty, các lưu ý trước khi thành lập công ty cổ phần.

Luật sư tư vấn về hồ sơ, trình tự thực hiện, thời gian, kết quả và những lưu ý doanh nghiệp cần biết khi thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần.

Luật sư tư vấn về hồ sơ, trình tự, thủ tục và những lưu ý doanh nghiệp cần biết khi tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.

Luật sư tư vấn về việc góp của người nước ngoài vào công ty cổ phần tại Việt Nam, hồ sơ góp vốn, mua cổ phần và một số điểm cần lưu ý khi Công ty cổ phần có cổ đông là người nước ngoài.

Luật sư tư vấn về các quy định liên quan đến công bố thông tin, trách nhiệm mời họp khi công ty cổ phần không còn là công ty đại chúng.

Luật sư tư vấn về những vấn đề chung liên quan đến công ty đại chúng, điều kiện và thủ tục đăng ký công ty đại chúng.

Luật sư tư vấn về trình tự, thủ tục mở cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm xách tay, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Luật sư tư vấn về Thủ tục đăng ký tên miền website, thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền, những lưu ý cần biết khi đăng ký tên miền.

Luật sư tư vấn về quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, trình tự, thủ tục, hồ sơ tự đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

Luật sư tư vấn về cổ phiếu ưu đãi, đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi, các loại cổ phiếu ưu đãi, quyền của cổ đông khi sở hữu cổ phiếu ưu đãi và những điểm cần lưu ý khác về cổ phiếu ưu đãi.

Luật sư tư vấn về chuyển nhượng cổ phần, trách nhiệm kê khai thuế khi chuyển nhượng cổ phần, hồ sơ, thủ tục kê khai thuế khi chuyển nhượng cổ phần.

Trao đổi về những những điểm cần tiếp tục hoàn thiện trong quản trị công ty cổ phần, một số giải pháp hoàn thiện quản trị trong công ty cổ phần.

Khi cổ đông của công ty cổ phần chết, thì số cổ phần của họ trong công ty trở thành tài sản thừa kế để lại cho người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Luật sư tư vấn về quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số, quyền dự họp, quyền khởi kiện, quyền yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông,

Luật sư tư vấn về chữ ký số, những ưu điểm khi sử dụng chữ ký số, các thông tin thể hiện trong chữ ký số, quy định của pháp luật về chữ ký số.