Dịch vụ tư vấn pháp luật kế toán - thuế

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý có kiến thức chuyên sâu và giàu kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest có thể cung cấp cho khách hàng những tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán, thuế.

Xem thêm ...

Điều 27, 28 Nghị định 78/2015 về đăng kí doanh nghiệp quy định về trình tự thủ tục khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.

Điều 209 Luật đất đai 2013 có quy định về tiếp nhận và xử lý trách nhiệm của thủ trưởng, công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp và công chức địa chính cấp xã trong việc vi phạm trình tự thực hiện các thủ tục hành chính.

Điều 4 Nghị định 45/2013/ NĐ - CP quy định về các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ.

Trường hợp chủ hộ gia đình tự mua vật tư xây dựng và tự thuê công nhân xây dựng lẻ (không hợp đồng) hoặc có thuê thầu xây dựng nhưng không cung cấp được hợp đồng và các căn cứ chứng minh đã thuê thầu xây dựng thì chủ hộ gia đình là người phải nộp thuế thay.

Quyết định 878/ QĐ - TCT quyết định về việc ban hành quy trình giải quyết đơn khiếu nại.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về nghĩa vụ của người nộp thuế khi thay đổi số CMND.

Thuế thu nhập cá nhân, là nghĩa vụ của bên chuyển nhượng nhưng nếu các bên có thỏa thuận về việc bên nhận chuyển nhượng đóng thuế này thì bên nhận chuyển nhượng sẽ thực hiện nghĩa vụ này.

Điều 5 Luật bảo hiểm xã hôi 2014 quy định về Nguyên tắc bảo hiểm xã hội.

Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hoá, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa...

Công văn số 3381/TCT-CS hướng dẫn việc truy thu thuế GTGT, thuế TNDN của tổ chức, cá nhân người nhận thầu xây dựng nhà.

.Đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa,DNCX, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư này...

Đối với tài sản mua bán mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó...

Điều 2 Thông tư số 38/2015/ TT - BTC quy định về quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan, người nộp thuế; trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan hải quan, công chức hải quan.

Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC có quy định về việc lập hóa đơn.

Điều 57 Luật đất đai năm 2013 quy định về Chuyển mục đích sử dụng đất.

Thông tư 22/2014/TT-BTC quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại.

Khoản 2 Điều 16 Luật đầu tư 2014 quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư.

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.