Công ty Luật TNHH Everest chuyên tư vấn pháp luật kế toán - thuế

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý có kiến thức chuyên sâu và giàu kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest có thể cung cấp cho khách hàng những tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán, thuế.

Xem thêm ...

Đối với loại thuế khai theo tháng hoặc khai theo quý, kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh đến ngày cuối cùng của tháng hoặc quý, kỳ tính thuế cuối cùng được tính từ ngày đầu tiên của tháng hoặc quý đến ngày kết thúc hoạt động...

Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất.

Điều 56 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 quy định về thời hiệu khiếu nại, khởi kiện tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa .

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Việc quyết toán thuế trường hợp giảm trừ gia cảnh không phụ thuộc vào thời điểm đăng ký mà phụ thuộc vào thời điểm phát sinh điều kiện miễn trừ gia cảnh.

Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng.

Điều 139 Bộ luật Hình sự quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp.

Điều 518 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về Hợp đồng dịch vụ.

Điều 2 Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng.

Ban kiểm soát có từ ba đến năm thành viên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác; nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Điều 43 Bộ luật Lao động 2012 quy định về nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về Đối tượng nộp thuế.

Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

Điều 64 Luật đất đai 2013 quy định về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

Điều 143 Luật Đất đai năm 2013 quy định về đất ở tại nông thôn.

Điều 30 Nghị định 47/2014-NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất .