Trốn học ra ngoài gây thiệt hại, ai là người chịu trách nhiệm bồi thường?

Người dưới mười lăm tuổi trong thời gian học tại trường mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra.

Xem thêm ...

Đối với trường hợp cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Ngoài các trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự, hợp đồng bảo hiểm còn chấm dứt trong các trường hợp theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm.

Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế gồm: Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ; Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ...

Theo định của bộ luật dân sự thì việc thế chấp được thực hiện bằng chính tài sản của người thế chấp, và phải được lập thành văn bản và không chuyển giao quyền sở hữu.

Hậu quả pháp lý của việc không thục hiện nghĩa vụ trả nợ khi vỡ hụi.

Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Có hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được hay không còn phụ thuộc vào ý chí của bên còn lại.

Thiết lập phụ lục hợp đồng không đồng nghĩa với việc hai bên ký kết hợp đồng mới.

Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng

Bộ luật Dân sự có quy định về nghĩa vụ phải thực hiện hoặc không thực hiện một công việc.

Điều 110 Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định về ngày nghỉ hàng tuần.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp đòi lại tiền đặt cọc khi đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp đất thuê 50 năm có chuyển nhượng được không.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp giả mạo chữ ký để bồi thường bảo hiểm.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về quyền lợi người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp có được chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm không.

Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước cho bên vay một thời gian hợp lý và được trả lãi đến thời điểm nhận lại tài sản...

Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm...

Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự; b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;...

Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự

Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bốn triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới bốn triệu...

Thời giờ làm việc bình thường: Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.