Tư vấn giải quyết tranh chấp về hợp đồng thuê đất?

Tranh chấp đất đai được hòa giải tại cơ sở, nếu hòa giải không thành, các bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết

Hỏi: Tôi có cho ông NHQP thuê 1 miếng đất, có ra phường chứng thực thời hạn từ năm 2010 đến ngày 01-01-2015 sẽ hết hạn hợp đồng thuê đất nhưng đến nay ông NHQP, chuyển nhượng lại quyền kinh doanh cho người khác mà không thong báo cho chúng tôi biết,nay chúng tôi muốn lấy lại đất đó có được không? Và nếu đến hết hạnhợp đồng ngày 1-1 2015 mà bên thuê cũng không chụi trả đất thì phải làm thế nào?(Vũ Hải Hà - Hà Nội).

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp thì ông NHQP thực hiện việc kinh doanh trên mảnh đất bạn cho thuê và tới lúc này ông ấy đang chuyển nhượng lại quyền kinh doanh cho người khác trên mảnh đất ấy.

Theo quy định tại Điều 703 BLDS năm 2005 thìhợp đồng thuê đấtlà“Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê chuyển giao đất cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải sử dụng đất đúng mục đích, trả tiền thuê và trả lại đất khi hết thời hạn thuê theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai”.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 1 Điều 707 BLDS năm 2005 thì bên thuê đất có quyền sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng thời hạncho thuêđất. Do vậy, nếu việc ông NHQP chuyển nhượng quyền kinh doanh cho người khác và việc kinh doanh này đúng như mục đích của ông NHQP cam kết trong hợp đồng thuê đất thì không trái với quy định của pháp luật .

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 706 BLDS năm 2005 thì nếu như việc thuê đất của ông NHQP chuyển nhượng quyền kinh doanh lại cho người khác mà không đúng với mục đích cam kết trong hợp đồng thì bạn có quyền yêu cầu bên thuê đất chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích. Nếu bên thuê không chấm dứt ngay hành vi vi phạm thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu ông NHQP trả lại đất đang thuê và bồi thường thiệt hại.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 713 của BLDS năm 2005 về chấm dứt hợp đồng thuê quyền sử dụng đất thì hợp đồng thuê quyền sử dụng đất chấm dứt trong trường hợp“hết thời hạn thuê và không được gia hạn thuê”.
Do đó, tới ngày 01/01/2015 thì bạn có quyền yêu cầu bên thuê phải hoàn trả đất đã thuê cho bạn, nếu như không có thỏa thuận khác. Nếu bên thuê không chịu trả đất thì bạn có thể làm đơn khởi kiện ra tòa án để giải quyết.

Tìm hiểu thêm việcxây dựng nhà xưởng trên đất thuêcó vi phạm hợpđồng thuêđất.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn.
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.