Bị bệnh nặng, phải nghỉ việc, có phải bồi thường chi phí đào tạo không?

Bản thân người lao động hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động, thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải bồi thường chi phí đào tạo.

Xem thêm ...

Pháp luật quy định người lao động nữ mang thai sau khi nghỉ thai sản phải được đảm bảo việc làm cũ khi trở lại làm việc, và người sử dụng không đựơc thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Lao động nữ mang thai; Lao động nữ sinh con...

Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Ở lại nước ngoài trái phép sau khi hết hạn Hợp đồng lao động, hết hạn cư trú; b) Bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng;...

Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

Nếu đáp ứng được các điều kiện tại Điều 12 Thông tư số 13/2010/TT-BNV thì anh (chị) sẽ không phải tập sự khi thi tuyển vào Bộ.

Đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (06 năm và 04 năm) không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau

Nếu bị phát hiện vi phạm giữ bằng chính đại học của người lao động trái pháp luật, Công ty sẽ bị xử phạt hành chính, mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng và bị buộc phải trả lại bản chính bằng tốt nghiệp đại học đã giữ của người lao động.

Nếu không đồng ý với quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, anh (chị) có thể khởi kiện công ty tại Tòa án mà không bắt buộc phải thông qua thủ tục hòa giải. Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết là 01 (một) năm.

Nếu chậm trả lương cho người lao động không thuộc một trong các trường hợp như thiên tai, hỏa hoạn… thì công ty phải có trách nhiệm trả thêm một khoản tiền lãi ít nhất bằng lão suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Bản cam kết viên chức phải làm việc tối thiểu 05 năm cho tổ chức, nhưng bản này chỉ có 01 bản và do tổ chức giáo dục giữ. Như vậy, tổ chức này đã vi phạm quy định về hình thức hợp đồng lao động, nhưng vẫn có giá trị bắt buộc giữa các bên.

Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

Người lao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự ý hủy hoại sức khỏe của mình sẽ không được hưởng chế độ ốm đau.

Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.

Người lao động, người tập nghề, người thử việc có thể yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động xem xét lại quyết định, hành vi về lao động của người sử dụng lao động khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật lao động.

Chị đang mang thai, nghĩa là thuộc trường hợp pháp luật cấm người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Nếu hợp đồng lao động hết thời hạn trong thời gian người lao động nghỉ sinh con thì người sử dụng lao động vẫn có thể chấm dứt hợp đồng với người lao động do hợp đồng hết hạn.

Các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: a) Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế...

Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm

Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở