Phải làm gì khi bị tống tiền bằng clip "tình một đêm"?

Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Xem thêm ...

Dịch vụ luật sư tư vấn luật hình sự của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hình sự, cụ thể như sau:

Dịch vụ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp như tư vấn thành lập doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, tư vấn quản trị doanh nghiệp

Dịch vụ luật sư tư vấn luật hành chính của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hành chính, cụ thể:

Dịch vụ luật sư tư vấn luật hôn nhân của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn đổi họ tên con theo họ chồng mới.

Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giành quyền nuôi con sau khi ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thay đổi họ tên của con.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thay đổi họ tên cho con sau khi ly hôn.

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật

Tặng cho quyền sử dụng.

Luật sư tư vấn làm sổ đỏ...

Tặng cho quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên có đòi lại được không?

Luật sư tư vấn chứng nhận quyến sử dụng...

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Luật sư tư vấn chia tài sản...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp phân chia lối đi chung sau khi tách sổ đỏ.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp có nên mua đất khi chưa có sổ đỏ không?

Việc lập di chúc đối với tài sản là đất đai nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Di chúc như vậy có hợp pháp hay không?

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn đòi bồi thường tài sản khi nhà hàng xóm trồng câu trên đất nhà mình.

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:...

Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:...

Hình thức kỷ luật “Khiển trách”: áp dụng đối với các công chức, viên chức sinh con thứ 3. Hình thức kỷ luật “Cảnh cáo”: áp dụng đối với công chức, viên chức sinh con thứ 4.

Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt...