Quy định về việc ủy quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân

Quy định về việc ủy quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân

Nếu cá nhân do không thể trực tiếp đăng ký doanh nghiệp thì có thể ủy quyền cho một cá nhân hoặc tổ chức nhân danh mình thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo trung thực và chính xác các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Xem thêm ...
Khi thành viên không góp đủ số vốn điều lệ, giải quyết ra sao?

Công ty có thể giảm vốn điều lệ theo quy định tại khoản 3, Điều 68 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Nhận trả nợ từ phần vốn trong công ty TNHH có trở thành thành viên không?

Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó và trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận hoặc chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó.

Bố không muốn nhận con, có được không?

Theo quy định pháp luật, nếu không muốn nhận con, thì phải phải chứng minh được cháu bé không phải là con mình và được Tòa án xác nhận.

Giành quyền nuôi cả hai con sau ly hôn, có cách nào không?

Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con...

Đâm vào người đi sai luật giao thông có phải bồi thường?

Khi người bị thiệt hại cũng có lỗi trong việc gây thiệt hại thì người gây thiệt hại chỉ phải bồi thường phần thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mình.

Công an phường có được phép vào kiểm tra nhà?

Công an phường/xã được quyền kiểm tra cư trú của công dân trong địa bàn được giao quản lý. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công an phường chỉ được kiểm tra các nội dung liên quan đến cư trú.

Không có con trai, bố mẹ chồng có được đòi lại được đất đã cho không?

Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu.

Thời hạn bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý

Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm đó thì văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý sẽ bị chấm dứt.

05 năm không sử dụng, quyền sở hữu nhãn hiệu còn không?

Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu đó. Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ năm năm trở lên thì quyền sở hữu nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực.

Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp cần nộp danh sách thành viên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty lên Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trách nhiệm  giải quyết các khoản nợ khi sáp nhập công ty

Việc sáp nhập công ty của các anh (chị) vào công ty khác (công ty nhận sáp nhập), sẽ đồng thời chấm dứt sự tồn tại pháp lý của công ty các anh (chị) và phát sinh trên công ty nhận sáp nhập.

Quy định về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần

Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó.

Người Việt Nam không được làm những nghề nào khi đi lao động ở nước ngoài?

Người Việt Nam khi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài không được làm những nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không phù hợp với thể trạng của người Việt Nam, công việc ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của Việt Nam thuộc Danh mục cấm...

Góp vốn bằng tài sản đã dùng làm tài sản đảm bảo

Vật bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm và được phép giao dịch.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp ảnh hưởng thế nào tới hoạt động của chí nhánh?

Sau khi công ty thực hiện các thủ tục chuyển đổi mô hình từ trách nhiệm hữu hạn thành cổ phần, thì những chi nhánh của công ty cũng phải chuyển đổi cho phù hợp.

Công ty cổ phần được bầu bao nhiêu thành viên Hội đồng quản trị?

Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên, điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng

Việc anh (chị) sử dụng ngôi nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng anh (chị) tham gia giao dịch, thì anh (chị) phải được sự đồng ý của vợ (chồng).

Điều kiện thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị

Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Quyền của chủ văn bằng khi đăng ký bảo hộ sáng chế là gì?

Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp.

Thẩm quyền xừ lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, luật quy định thế nào?

Cơ quan Thanh tra Bộ Khoa học không phải là cơ quan duy nhất có thẩm quyền xừ lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, luật quy định thế nào?

Nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ không xác định thời hạn,thời hạn bảo hộ dựa trên việc khi nào nhãn hiệu nổi tiếng không còn nổi tiếng thì không được bảo hộ nữa.

Hình thức chuyển nhượng cổ phần?

Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Công ty cũ không trả sổ bảo hiểm, giải  quyết như thế nào?

Việc trả lại sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động là trách nhiệm của người lao động NLĐ có thể khiếu nại lên giám đốc công ty, yêu cầu hòa giải viên hòa giải hoặc tòa án giải quyết.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực khi nào?

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục không được thực hiện đúng như quy định nếu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua.