Doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH một thành viên, nên chọn hình thức nào?

Mỗi loại hình doanh nghiệp có đặc trưng riêng từ đó tạo nên những hạn chế hay lợi thế của doanh nghiệp về khả năng huy động vốn; chia sẻ rủi ro trong kinh doanh; tổ chức quản lý và chi phí hoạt động...

Xem thêm ...

Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị được quy định rõ ràng trong Luật doanh nghiệp năm 2014.

Để được tư vấn về thủ tục thành lập công ty cổ phần, Quý khách vui lòng gọi tới Tổng đài 19006198 để được các Luật sư, chuyên viên Công ty Luật TNHH Everest tư vấn, hỗ trợ.

Hiểu Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) ''điều hành" HĐQT của Công ty cổ phần (CP) là không chính xác. Cách hiểu này đã, đang và tiếp tục gây nhiều hệ lụy không tốt cho doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty CP.

Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Các quan hệ trong xã hội hiện đại đều là những sự thỏa thuận, đa dạng từ đơn giản tới phức tạp, dù vì mục đích kinh doanh hay chỉ để đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt thôgn thường. Chính vì thế, chế định về hợp đồng luôn đóng vai trò quan trọng trong luật Dân sự Việt Nam.

Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên, có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, sự phát triển và việc mở rộng phạm vi đối tác, khách hàng của doanh nghiệp.

Có hai phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là phương pháp khấu trừ thuế GTGT và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT đối với doanh nghiệp

Tác phẩm được bảo hộ không phụ thuộc vào việc tác giả có đăng ký bản quyền hay không giống như quyền sở hữu công nghiệp. Pháp luật của hầu hết các quốc gia đều quy định một số tiêu chuẩn nhất định, trong đó tính “nguyên gốc” là điều kiện tiên quyết.

Bảo hộ sở hữu trí tuệ làm cho các tài sản vô hình “trở nên hữu hình hơn” bằng cách biến các tài sản đó thành tài sản độc quyền có giá trị mà có thể trao đổi trên thị trường.

Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

Ranh giới giữa đúng, sai trong dịch thuật không chỉ là vấn đề cần tranh luận trong giới dịch thuật mà việc dịch không làm sai lệch tác phẩm cũng giúp thực thi tốt việc bảo hộ quyền tác giả.

Ranh giới giữa việc sáng tạo ra tác phẩm phái sinh với việc xâm phạm quyền tác giả của tác phẩm gốc, ranh giới giữa việc sử dụng tự do tác phẩm với việc xâm phạm quyền tác giả của tác phẩm gốc… trong nhiều trường hợp là rất khó xác định.

Hợp đồng nguyên tắc là gì? Hợp đồng nguyên tắc có phải một loại hợp đồng cụ thể? Hợp đồng nguyên tắc được áp dụng như thế nào? Trong lĩnh vực gì?

Về nguyên tắc, việc sử dụng bất cứ tác phẩm nào thuộc sở hữu quyền tác giả của người khác đều phải được phép trước của chủ sở hữu, nếu việc khai thác theo kế hoạch cần sử dụng toàn bộ hoặc một phần các quyền đã được cấp cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Hợp đồng thương mại là khởi nguyên của các quan hệ thương mại, thế nhưng các doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa nhận thức đúng đắn về hợp đồng, dẫn tới việc soạn thảo hợp đồng rất sơ sài, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Kinh doanh rượu là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Mục 50, Phụ lục 4, Luật Đầu tư 2014. Công ty luật TNHH Everest xin tư vấn quy trình đăng ký cấp giấy phép kinh doanh rượu.

Bảo đảm cho nhà đầu tư nước ngoài chuyển tài sản ra nước ngoài là một trong những biện pháp được quy định trong pháp luật về đầu tư nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư.

Tổ chức/cá nhân nước ngoài thực hiện đầu tư tại Việt Nam theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế được hưởng các ưu đãi đầu tư cũng như sự đảm bảo về quyền lợi hợp pháp từ các chính sách mà nhà nước Việt Nam đặt ra.

Nhà đầu tư nước ngoài có thể được góp vốn hoặc mua lại cổ phần của một doanh nghiệp Việt Nam với tỷ lệ không bị giới hạn.

Theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế để tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có thể lựa chọn một trong nhiều hình thức, phương thức đầu tư. Tuy nhiên, các hình thức, phương thức được nhà đầu tư lựa chọn phải theo khuôn khổ pháp luật về đầu tư tại Việt Nam.

Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về việc đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.

Giám định về sở hữu trí tuệ bao gồm giám định về quyền tác giả và quyền liên quan, giám định sở hữu công nghiệp và giám định về quyền đối với giống cây trồng.

Điều khoản bất khả kháng là một trong những điều khoản cần có trong hợp đồng thương mại. Đây là sự thỏa thuận giữa các bên trong vấn đề miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp gặp sự kiện bất khả kháng, được quy định trong pháp luật dân sự, thương mại hiện hành.