Doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH một thành viên, nên chọn hình thức nào?

Mỗi loại hình doanh nghiệp có đặc trưng riêng từ đó tạo nên những hạn chế hay lợi thế của doanh nghiệp về khả năng huy động vốn; chia sẻ rủi ro trong kinh doanh; tổ chức quản lý và chi phí hoạt động...

Xem thêm ...

Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị được quy định rõ ràng trong Luật doanh nghiệp năm 2014.

Để được tư vấn về thủ tục thành lập công ty cổ phần, Quý khách vui lòng gọi tới Tổng đài 19006198 để được các Luật sư, chuyên viên Công ty Luật TNHH Everest tư vấn, hỗ trợ.

Hiểu Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) ''điều hành" HĐQT của Công ty cổ phần (CP) là không chính xác. Cách hiểu này đã, đang và tiếp tục gây nhiều hệ lụy không tốt cho doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty CP.

Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Logo của doanh nghiệp có thể đăng ký dưới hai hình thức: (i) Đăng ký bản quyền tác giả hoặc (ii) đăng ký nhãn hiệu.

Hội đồng quản trị sẽ là cơ quan thực hiện việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cần lưu ý những điểm liên quan đến cách đặt tên, tra cứu nhãn hiệu...

Việc góp vốn là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Theo quy định của pháp luật về nhà ở, doanh nghiệp không thể đặt trụ sở tại chung cư có mục đích sử dụng là dùng để ở.

Đối với mỗi ý tưởng khởi nghiệp, việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp là một vấn đề đáng để quan tâm và lưu ý.

Doanh nghiệp hy vọng luật mới sẽ tạo cho họ môi trường kinh doanh thuận lợi.

Đăng ký nhãn hiệu theo công ước paris thì người đăng ký nhãn hiệu có thể nộp đơn bảo hộ ở các nước thành viên với hình thức ban đầu của nhãn hiệu đó.

Không được phép đặt trụ sở kinh doanh ở chung cư dưới mọi hình thức.

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định để thành lập công ty.

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong doanh nghiệp, hàng năm công ty cổ phần phải tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường và ai là người có thẩm quyền triệu tập họp?

Tại điểm b, khoản 2 Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi , bổ sung năm 2009) quy định về thời hạn xử lý đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp là lsáu tháng kể từ ngày công bố đơn.

Giao dịch với bên liên quan có thể làm phát sinh các vấn đề phức tạp liên quan đến đánh giá xem các giao dịch này có lợi hay bất lợi cho công ty.

Quy định về con dấu doanh nghiệp là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực thi Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Luật Doanh nghiệp năm 2014 có một số thay đổi sẽ ảnh hưởng đến tổ chức quản lý của loại hình công ty cổ phần.

Luật Doanh nghiệp 2014 được coi là cuộc đột phá thể hiện đúng tinh thần Hiến pháp 2013 về quyền tự do kinh doanh của công dân, của doanh nghiệp, theo đó, những gì luật pháp không cấm thì người dân, doanh nghiệp được tự do đầu tư, kinh doanh.

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng quản trị được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của công ty.

Quản trị công ty đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính minh bạch đối với môi trường đầu tư Việt Nam, cũng như đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Nghị định 71/2017/NĐ-CP được ban hành là bước tiến lớn hoàn thiện khung pháp lý về quản trị công ty tại Việt Nam.

Hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam diễn ra hết sức sôi động trong thời gian gần đây, nó ngày càng phổ biến và trở thành xu thế của mọi doanh nghiệp, mọi lĩnh vực.

Quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp là một trong những quyền hiến định, đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên hiện nay việc tự do kinh doanh của doanh nghiệp gặp một số rào cản nhất định