Hướng giải quyết của tranh chấp hợp đồng mua bán dây chuyền sản xuất

Luật sư tư vấn về hướng giải quyết của tranh chấp hợp đồng mua bán dây chuyền sản xuất.

Hỏi: Tháng 1 công ty A bán cho công ty cổ phần B một dây chuyền sản xuất trị giá 1,8 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận dây chuyền bảo hành trong 12 tháng. Ngày 21/7 dây chuyền bị trục trặc không hoạt động được, B lập tức gửi công văn yêu cầu A cử chuyên viên sang sửa chữa khắc phục sự cố. A nhận được công văn ngày 22/7 nhưng đến ngày 10/8 A vẫn không trả lời và không cử chuyên viên sang sửa chữa. Do vậy B lập biên bản về sự cố và thuê người sửa chữa với chi phí là 47 triệu đồng. Ngày 15/8 B gửi công văn yêu cầu A thanh toán 47 triệu và đòi bồi thường thiệt hại do ngưng sản xuất là 162 triệu đồng. Đồng thời phạt vi phạm theo mức các bên đã thỏa thuận. A thoái thác không thực hiện yêu cầu trên, B khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết. Hỏi: Xác định tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên hay không? Nêu hướng xử lý theo quy định pháp luật về hợp đồng? (Hữu Thọ - Hải Phòng)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thương mại - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 137 Luật Thương mại 2005 quy định: Hình thức giải quyết tranh chấp

"1. Thương lượng giữa các bên.

2. Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải.

3. Giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án.

Thủ tục giải quyết tranh chấp trong thương mại tại Trọng tài, Toà án được tiến hành theo các thủ tục tố tụng của Trọng tài, Toà án do pháp luật quy định".

Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tàiđược quyđịnh tạiĐiều 5 Luật trọng tài thương mại 2010 như sau:

"1. Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.

2. Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

3. Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác".

Theođó tranh chấp giữa A và Bđược xácđịnh là tranh chấp thương mại thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết là tòaán hoặc trong tài thương mại, nếu hai bên có thỏa thuận giải quyết bằng trọng tài thì tòaán sẽ khôngđược thụ lý căn cứ vào quyđịnh tạiđiều 6 Luật trọng tài thương mại 2010:

"Trong trường hợp các bên tranh chấp đã có thoả thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại Toà án thì Toà án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được".

Nếu hai bên không có thỏa thuận giải quyết bằng trọng tài thì tòaán sẽ có thểm quyền thụlý.

Về hướng xử lý theo quy định về hợp đồng

Điều 49 Luật Thương mại năm 2005 quy định:

"1. Trường hợp hàng hoá mua bán có bảo hành thì bên bán phải chịu trách nhiệm bảo hành hàng hoá đó theo nội dung và thời hạn đã thỏa thuận.

2. Bên bán phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành trong thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép.

3. Bên bán phải chịu các chi phí về việc bảo hành, trừ trường hợp có thoả thuận khác".

Điều 300Luật Thương mại năm 2005 quy định về phạt vi phạm như sau:

"Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này".

Điều 301 Luật Thương mại năm 2005 quy định về mức phạt vi phạm như sau:

"Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này".

Điều 302Luật Thương mại năm 2005 quy định về bồi thường thiệt hại như sau:

"1. Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.

2. Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm".

Điều 303 Luật Thương mại năm 2005 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

"Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tố sau đây:

1. Có hành vi vi phạm hợp đồng;

2. Có thiệt hại thực tế;

3. Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại".

Từ những quy định trên, bạn cần xác định:

+ Nếu trong thỏa thuận có thỏa thuận phạt vi phạm thì yêu cầu phạt vi phạm là đúng, tuy nhiên mức phạt không quá 8% theo giá trị hợp đồng

+ Bạn cần xác định thời gian chậm đến bảo hành có vi phạm hợp đồng không ? thiệt hại thực thế xảy ra có phải do hành vi vi phạm trực tiếp gây ra không ? Nếu có thì việc yêu cầu bồi thường thiệt hại là hợp lý

+ về yêu cầu thanh toán chi phí. Về vấn đề này, phải dựa theo thỏa thuận của hợp đồng. Vì trong tình huống này, bạn tự sửa không phải do bên bảo hành bảo hành cho bạn. Do đó, việc xác định yêu cầu thanh toán có đúng quy định của pháp luật hay không còn phụ thuộc hành vi của A có vi phạm hợp đồng hay không.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thương mại mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.