Điều kiện và thủ tục nhận nuôi con nuôi mới nhất năm 2017

Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.

Xem thêm ...

Thủ tục ly hôn vắng mặt là thủ tục ly hôn trong đó một bên đương sự không có mặt tại phiên tòa, trong trường hợp này thủ tục ly hôn vắng mặt sẽ được thực hiện theo trình tự, thủ tục tố tụng quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự.

Thủ tục ly hôn vắng mặt là thủ tục ly hôn trong đó một bên đương sự không có mặt tại phiên tòa, trong trường hợp này thủ tục ly hôn vắng mặt sẽ được thực hiện theo trình tự, thủ tục tố tụng quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự.

Công ty luật TNHH Everest tư vấn cụ thể và thủ tục đăng ký nhận nuôi con nuôi trong nước như sau:

Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.

Thủ tục giải quyết ly hôn tại tòa án được quy định cụ thể về quyền của vợ/chồng trong việc yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn và các nội dung khác liên quan như sau:

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đơn phương ly hôn để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nuớc ngoài để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.

Người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới của Việt Nam làm con nuôi phải có đơn, kèm theo các giấy tờ sau đây do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng cấp.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục công nhận việc kết hôn đã được tiến hành ở nước ngoài (ghi chú kết hôn) để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký lại việc kết hôn để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục sửa đổi giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại cơ quan đại diện để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký kết hôn trong nước để Quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký kết hôn đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định tại Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27/3/2002 của Chính phủ về áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nuớc ngoài ở khu vực biên giới để quý vị tham khảo.