Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình qua điện thoại

Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình là việc luật sư, chuyên gia pháp luật hôn nhân và gia đình hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của khách hàng trong lĩnh vực về hôn nhân và gia đình.

Công ty Luật TNHH Everestcung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình qua điện thoạinhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận dịch vụ pháp lý với thời gian nhanh nhất, chi phí thấp nhất.

Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình qua điện thoại - Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198-là một dịch vụ thuộc nhóm dịch vụ "tư vấn pháp luật" của Công ty Luật TNHH Everest.

Dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình (có trả phí) khác biệt với hoạt động trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình (miễn phí).

Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Theo quy định của Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012 (Luật Luật sư), dịch vụ pháp lý của luật sư gồm bốn (04) nhóm cơ bản: (1)Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, hoặc người đại diện, hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng; (2) Thực hiện tư vấn pháp luật; (3) Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; (4) Thực hiện dịch vụ pháp lý khác(Điều 22).

Ngoài việc lựa chọn dịch tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình qua điện thoại (Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198), khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình có thể lựa cho nhiều phương thức cung cấp dịch vụ từ các luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest như: Yêu cầu đượccung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình qua E-mail:info@everest.net.vn; Yêu cầu được cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình tại các địa chỉ của Công ty Luật TNHH Everest;Yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình tạiđịa chỉ do khách hàng chỉ định...

Khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình qua điện thoại như thế nào?

Bước 01:Gọi điện thoại tới Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Khách hàng sử dụng điện thoại gọi tới Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7):1900 6198,nghe vàthực hiệntheo hướng dẫn để gặpluật sư, chuyên giatư vấnphápluật hôn nhân và gia đình;

Bước 02:Khách hàng trình bày nội dung vụ việc và yêu cầu cần được tư vấn:

Khách hàng trình bày tóm tắt nội dung vụ việc. Luật sư, chuyên giatư vấnphápluật hôn nhân và gia đìnhsau nghe khách hàng trình bày có thể sẽ hỏi làm rõ thêm vấn đề, đề nghị khách hàng cung cấp thêm tài liệu liên quan để làm rõ yêu cầu của khách hàng vànội dung liên quan (nếu có)

Bước 03:Luật sư, chuyên gia cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình:

Căn cứ thông tin do khách hàng cung cấp và yêu cầu cụ thể của khách hàng, các luật sư, chuyên giatư vấnphápluật hôn nhân và gia đìnhsẽ có ý kiến, nhận định sơ bộ về vấn đềkhách hàng cần quan tâm.Đối với những vấn đề phức tạp, luật sư sẽ đề nghị khách hàng cung cấp thêm các tài liệu, chứng cứ liên quan để xem xét. Trường hợp này, luật sư, chuyên gia có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo nhiều đợt.

Bước 04:Đề xuất phương án cung cấp dịch vụ khác phù hợp với nhu cầu của khách hàng:

Thông thường, những vụ việc trong lĩnh vực pháp luật hôn nhân và gia đình sẽ phức tạp. Do đó, các tài liệu, chứng cứ liên quan cần được các luật sư, chuyên gia pháp luật hôn nhân và gia đình xem xét cẩn trọng. Các luật sư, chuyên gia pháp luật hôn nhân và gia đình sau khi đối chiếu các thông tin do khách hàng cung cấp và yêu cầu cụ thể của khách hàng với hồ sơ, tài liệu khác và quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình có liên quan sẽ khuyến nghị khách hàng sử dụng các dịch vụ pháp lý tiếp theo như: tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình bằng văn bản (có thể gửi email); ủy quyền cho luật sư, chuyên gia pháp luật hôn nhân và gia đình thực hiện các công việc: thu thập chứng cứ; làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; kiến nghị, khiếu nại; mời luật sư tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng; hỗ trợ các vụ việc khác.

Bước 05:Kết thúc dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình qua điện thoại:

Luật sư, chuyên gia pháp luật hôn nhân và gia đình cung cấp dịch vụ trước khi kết thúc cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình sẽ kết luận các vấn đề liên quan; lưu lại thông tin cơ bản của khách hàng (như: họ và tên, số điện thoại, e-mail, địa chỉ); cung cấp cho khách hàng số điện thoại, e-mail và phương thức liên lạc của mình trong trường hợp khách hàng tiếp tục có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý; lưu ý khách hàng các vấn đề quan trọng khác.

Lý do khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình (có trả phí) qua Tổng đài điện thoại (24/7): 1900 6198?

- Xác định đúng bản chất của vụ việc: Yêu cầu tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình của khách hàng sẽ được những luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình giải đáp. Chúng tôi khuyến nghị: Trong quan hệ hôn nhân và gia đình, các bên có thể chung sống với nhau hài hòa trên cơ sở tình thân, tình yêu, ý thức trách nhiệm. Tuy nhiên, trong một xã hội hiện đại và ở từng thời kỳ xây dựng và phát triển, mỗi gia đình luôn tồn tại những yếu tố mâu thuẫn rất dễ xảy ra xung đột. Các tranh chấp thường xảy ra gồm: ly hôn, chia tài sản chung của vợ chồng, nuôi con, cấp dưỡng khi ly hôn, xác định cha, mẹ cho con hoặc xin xác định con cho cha, mẹ… Các tranh chấp này không chỉ dừng ở mức độ tự giải quyết với nhau mà nó là các vấn đề pháp lý được pháp luật quy định và phải giải quyết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Như vậy, những luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm, có chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật hôn nhân gia đình mới có thể cung cấp dịch vụ tư vấn có chất lượng tốt, giúp khách hàng bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

- Cung cấp căn cứ pháp lý chính xác: những luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân gia đình có thể cung cấp chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Việc hiểu sai quy định của pháp luật, hoặc áp dụng những quy định pháp luật đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung bằng quy định pháp luật khác là đôi khi gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

- Về dịch vụ pháp lý trực tuyến: Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình bằng các phương thức trực tuyến (E-mail, Tổng đài điện thoại... ), nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, để khách hàng tiếp cận dịch vụ pháp lý nhanh nhất, với chi phí thấp nhất. Khi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình bằng các phương thức này, Công ty Luật TNHH Everest tiết giảm thời gian cung ứng dịch vụ bằng việc áp dụng công nghệ mà không phải bởi cắt, giảm chất lượng dịch vụ. Khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình bằng phương thức thư điện tử (e-mail), có thể gọi tới Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198.

Trước khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình (có trả phí) qua hộp thư điện tử (e-mail), Công ty Luật TNHH Everest lưu ý quý Vị: Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình qua E-mail là một dịch vụ thuộc nhóm dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty Luật TNHH Everest (khác biệt với trợ giú pháp lý miễn phí). Trong đó, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình là việc luật sư, chuyên gia pháp luật hôn nhân gia đình hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của khách hàng trong lĩnh vực về hôn nhân gia đình. Những chỉ dẫn này của các luật sư, chuyên gia hôn nhân gia đình thường rất quan trọng và là căn cứ để khách hàng đưa ra những quyết định tiếp theo. Những thông tin "cóp nhặt" trên mạng internet, hoặc những “ý kiến tư vấn” “miễn phí”, “vô thưởng, vô phạt” có thể giúp quý Vị tham khảo, nhưng không nên là căn cứ để quý Vị đưa ra quyết định, bởi cái “giá” của việc ra quyết định sai lầm xuất phát từ việc thu thập thông tin không chính xác thường rất “đắt đỏ”. Câu thành ngữ phổ biến: "There ain't no such thing as a free lunch"(không có bữa ăn trưa nào là miễn phí) - truyền đạt ý tưởng rằng, không thể có được một cái gì đó mà không phải mất gì cả.

Phạm vi tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình của luật sư:

Luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình của Công ty Luật TNHH Everest có thể cung cấp tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình trong các lĩnh vực sau đây:

- Pháp luật hôn nhân và gia đình:

(i) Giải quyết ly hôn:gồm thuận tình ly hôn, ly hôn theo yêu cầu của một bên, ly hôn trong trường hợp vợ/chồng mất tích, ly hôn có yếu tố nước ngoài… Luật sư có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như: trình tự, thủ tục ly hôn, đưa ra ý kiến, soạn thảo đơn khởi kiện ly hôn đơn phương, hoàn thành hồ sơ khởi kiện, mọi vướng mắc về quy định của pháp luật…

(ii) Giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn: Tham gia với tư cách là người đại điện theo ủy quyền trong các phiên hòa giải liên quan đến các tranh chấp về tài sản; tham gia với tư cách là luật sư tư vấn, hỗ trợ pháp lý đối với việc giải quyết các tranh chấp về chia tài sản chung, các nguyên tắc khi chia tài sản.

(iii) Giải quyết tranh chấp về việc nuôi con: tư vấn các quy định của pháp luật về nuôi con khi ly hôn(việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con), tham gia tố tụng để giải quyết các tranh chấp về nuôi con sau ly hôn (hỗ trợ thu thập bằng chứng chứng minh việc nuôi dạy con, đưa ra các căn cứ, lập luận để khách hàng đạt được quyền lợi tốt nhất…)

(iv) Giải quyết tranh chấp về cấp dưỡng: tham gia với tư cách là luật sư tư vấn, hỗ trợ pháp lý đối với việc giải quyết các tranh chấp về việc cấp dưỡng, đưa ra giải pháp để khách hàng có được quyền lợi như yêu cầu.

(v) Giải quyết tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn: tư vấn thủ tục thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn (chuẩn bị giấy tờ, soạn thảo đơn yêu cầu, tài liệu chứng minh cho yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con), đại điện theo ủy quyền của khách hàng để tham gia tố tụng…

(vi) Giải quyết tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xin xác định con cho cha, mẹ: tư vấn các trình tự, thủ tục theo yêu cầu của pháp luật.

(vii) Giải quyết tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ, chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký hết hôn: cung cấp dịch vụ tư vấn (các quy định của pháp luật mới nhất, trình tự, thủ tục để giải quyết tranh chấp), đại diện cho khách hàng để tham gia tố tụng tại tòa để bảo vệ cho quyền lợi của khách hàng.

(viii) Giải quyết yêu cầu hủy kết hôn trái pháp: tư vấn mọi vấn đề pháp lý về căn cứ hủy kết hôn trái pháp luật, việc thụ lý, giải quyết đơn yêu cầu theo quy định, việc xử lý yêu cầu hủy kết hôn của tòa án, hậu quả pháp lý về việc hủy kết hôn trái pháp luật…


Liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest để biết thông tin chi tiết:

- Trụ sở chính: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Chi nhánh Hà Nội: Tầng 02, Tòa nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội

- Chi nhánh Quảng Ninh: Khu tái định cư, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chi nhánh HCM: Tầng 04 Khu B, Tòa nhà Indochina Park, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, HCM

- Điện thoại: 024-66 527 527 - Tổng đài tư vấn:1900 6198- E-mail:info@everest.net.vn.