Có được giảm vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp: Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm,.

Hỏi: Tôi là giám đốc công ty trách nhiệm hũu hạn một thành viên. Đề nghị luật sư tư vấn: Tôi muốn giảm vốn điều lệ công ty thì có được không? (Lê Hà - Quảng Ninh)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Khương Thị Thu Hà - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 1 Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về thay đổi vốn điều lệ như sau:

“Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật này.”

Như vậy, công ty anh(chị) có thể giảm vốn nếu thuộc 1 trong 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp. (Đối chiếu với ngày đăng ký lần đầu trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty để xem xét thời gian công ty hoạt động kinh doanh là bao lâu?).

Công ty đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu một phần vốn góp. (Căn cứ vào báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất).

Trường hợp 2: Chủ sở hữu công ty không góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn.
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.