Tai nạn được coi là tai nạn lao động khi xảy ra tại nơi làm việc, trong giờ làm việc; ngoài giờ làm việc hoặc trong giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

Theo pháp luật lao động, người lao động thử việc được bồi thường tai nạn lao động như người lao động chính thức

Người lao động khi đi trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý bị tai nạn mà suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên được hưởng chế độ tai nạn lao động.

Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

Tai nạn được coi là tai nạn lao động là tai nạn xảy ra tại địa điểm và thời gian hợp lý khi người lao động đi từ nơi ở đến nơi làm việc, từ nơi làm việc về nơi ở

Trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, công ty vẫn phải trả lương đầy đủ theo tháng cho người lao động

Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

Trường hợp nghỉ dưỡng sức sau tai nạn lao động trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì sẽ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm và mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Người lao động bị tai nạn trong thời gian làm việc và tử vong tại chỗ, thân nhân của người lao động sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 tháng lương tối thiểu chung do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả.

Cá quy định mới nhất về các điều kiện hưởng tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); các quyền lợi được hưởng khi bị TNLĐ, BNN; hồ sơ hưởng TNLĐ, BNN; hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tái phát...

Khám bệnh, chữa bệnh đối với tai nạn lao động sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế và vẫn được hưởng nhận tiền lương trong thời gian nghỉ điều trị.

Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây: bị tai nạn và suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn.

Công ty không đóng bảo hiểm cho người lao động thì công ty có trách nhiệm trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà người lao động sẽ được hưởng theo quy định của bộ luật này.

Đề nghị luật sư tư vấn về thời gian hưởng, mức hưởng trợ cấp tại nạn lao động khi suy giảm khả năng lao động.

Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

Người lao động bị suy giảm từ 5 đến 30% sẽ được hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần.

Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thì được người sử dụng lao động trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động.

Công ty không khai tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Hành vi làm giả giấy tờ, hồ sơ để hưởng chế độ ốm đau, chế độ tai nạn lao động là một hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp này, sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn chế độ bồi thường khi bị tai nạn lao động.