Người nước ngoài chỉ được sở hữu căn hộ hoặc nhà ở riêng lẻ trong các dự án xây dựng nhà ở mà không được mua nhà ở ngoài dự án.

Nếu hai bên có thoả thuận thì theo sự thỏa thuận giữa các bên. Nếu không có thỏa thuận về luật áp dụng và cơ quan giải quyết tranh chấp thì có quyền khởi kiện tại tòa án Việt Nam.

Nếu hành vi được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam thì đây tội hiếp dâm trẻ em. Nếu hành vi được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam, Bộ luật Hình sự hiện hành của Việt Nam không có quy định cụ thể.

Quân nhân kết hôn với người nước ngoài phải nộp giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp trung ương hoặc cấp tỉnh, để xác nhận việc kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng đến bảo vệ bí mật của Nhà nước hoặc không trái với quy định của ngành.

Các trường hợp người nước ngoài được cấp thị thực (visa) tại cửa khẩu quốc tế được quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm 2014.

Nghĩa vụ cấp dưỡng có yếu tố nước ngoài tuân theo pháp luật của nước nơi người yêu cầu cấp dưỡng cư trú.

Luật sư tư vấn về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài...

giấy phép lao động

Luật sư tư vấn về việc cấp lại giấy phép lao động...

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau: a) 05 ngày làm việc; b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật...

Muốn giao kết hợp đồng lao động với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thì cần có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật và được sự đồng ý của người đó.

Thủ tục chuyển nhượng, tặng, bán cổ phần và trả cổ tức cho cổ đông nước ngoài được thực hiện như bình thường như cổ đông là người Việt Nam.

Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân,

Chỉ được phép sử dụng chuyên gia và lao động kỹ thuật nước ngoài nếu lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Chỉ được phép tuyển dụng, sử dụng công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh...

Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật thì phải xin cấp giấy phép lao động mới.

Công dân nước ngoài vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những tình huống kỹ thuật nảy sinh làm ảnh hưởng tới kinh doanh mà chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được thì không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài có toàn bộ thời gian làm việc cho người sử dụng lao động...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp đăng ký kết hôn với người nước ngoài có được xuất khẩu lao động nữa không.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam nhưng cha là người nước ngoài.