Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường

Cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng thì cổ đông được công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký lại việc sinh (Việc sinh đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại) để quý vị tham khảo.

Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành...

Hành vi đập phá tài sản của người khác là vi phạm pháp luật. Tùy nhiên tùy theo mức độ hư hỏng tài sản mà sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm: Trong trường hợp tài sản bị xâm phạm thì thiệt hại được bồi thường bao gồm: Tài sản bị mất...

Người lao động phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà mình gây ra khi làm hư hỏng tài sản của công ty

Hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được quy định tại điều 104 Bộ luật hình sự là loại tội mà hậu quả do hành vi phạm tội gây ra

Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản là hành vi của người không vì động cơ tư lợi nhưng có hành vi làm hư hỏng, biến dạng, tiêu hủy tài sản của người khác làm cho tài sản đó bị mất một phần hoặc hoàn toàn giá trị sử dụng...

Hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành theo thỏa thuận của các bên hoặc bắt buộc bảo hành theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại bao gồm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất, trách nhiệm bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần.

Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản là hành vi làm cho tài sản bị mất giá trị sử dụng hoặc làm giảm đáng kể giá trị sử dụng của tài sản. Để được tư vấn cụ thể về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, Quý khách vui lòng gọi tới Tổng đài 19006198.

Trường hợp tài sản trong thời gian tạm giam giữ bị hư hỏng, người có tang vật, phương tiện bị tạm giam giữ có quyền yêu cầu cán bộ quản lý lập biên bản và đòi bồi thường theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân có hành vi tổ chức thi công xây dựng vi phạm quy định về xây dựng gây lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận; có nguy cơ làm sụp đổ hoặc gây sụp đổ công trình lân cận thì bị xử phạt VPHC, đồng thời bị ngừng thi công xây dựng để bồi thường thiệt hại