Hợp đồng mua bán hàng hóa cần có những điều kiện gì để có hiệu lực pháp luật?

Một hợp đồng thương mại được lập ra giữa các bên phải đảm bảo các điều kiện sau thì mới có hiệu lực pháp luật...

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Đoàn Thị Bích- Tổ tư vấn Pháp luật Doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest- Trả lời:

Một hợp đồng mua bán hàng hóa có hiệu lực khi thỏa mãn các yếu tố sau:

- Thứ nhất về nguyên tắc giao kết hợp đồng: Theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015: “Hợp đồng là sự thỏa thuận thống nhất ý chí giữa các bên nhằm phát sinh hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên. Chính vì vậy nguyên tắc tự nguyện thỏa thuận, tự do ý chí, bình đẳng là nguyên tắc quan trọng để tạo dựng nên một hợp đồng. Do đó hợp đồng có hiệu lực khi được thỏa thuận trên cơ sở sự tự nguyện, bình đẳng tự do ý chí và trung thực giữa các bên.

- Thứ hai về chủ thể tham gia ký kết hợp đồng: Các chủ thể phải đảm bảo có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự.

Ngoài ra trong hợp đồng mua bán hàng hóa người giao kết cũng phải là người có đúng thẩm quyền nghĩa là người giao kết phải là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

- Thứ ba, đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa: Là hàng hóa theo quy định của Luật thương mại năm 2005:

“Hàng hóa bao gồm:

a) Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai;

b) Những vật gắn liền với đất đai.”

Như vậy hàng hóa có thể đang tồn tại hoặc là hàng hóa sẽ được hình thành trong tương lai. Tuy nhiên hàng hóa phải được pháp luật cho phép kinh doanh và không nằm trong danh mục những hàng hóa mà pháp luật cấm không được kinh doanh và lưu hành trên thị trường.

- Thứ tư, nội dung của hợp đồng: Nội dung của hợp đồng bao gồm những điều khoản quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên. Các điều khoản này do các bên giao kết tự do thỏa thuận tuy nhiên không được trái với quy định của pháp luật.

- Thứ năm, hình thức của hợp đồng: Theo quy định của Luật Thương mại năm 2005 quy định như sau:
“1. Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.
2.Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.”

Như vậy hợp đồng có thể được xác lập dưới nhiều hình thức khác nhau. Các hình thức đều có gia trị pháp lý như nhau. Tuy nhiên đối với hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế hợp đồng bắt buộc phải được thể hiện dưới hình thức văn bản hoặc các hình thức tương đương khác ví dụ fax, email, telex.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: info@everest.net.vn.
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật pháp luật mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.