Hồ sơ xin cấp giấy phép phân phối rượu

Rượu là mặt hàng thuộc đối tượng bị hạn chế mua bán trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.

Rượu là mặt hàng nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanhđiều kiện và sẽ phải chịu những điều kiện ngặt nghèo cũng như mức thuế suất rất cao áp dụng đối với ngành nghề kinh doanh bị hạn chế này.
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Việc sản xuất kinh doanh mặt hàng này là lĩnh vực đặc thù và Nhà nước không khuyến khích. Nhà nước quản lý thông qua nhiều công cụ khác nhau trong đó thể hiện rõ nhất là việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với việc kinh doanh mặt hàng này bên cạnh các loại thuế khác. Mức thuế được áp dụng đối với các sản phẩm rượu sản xuất trong nước bao gồm các mức:
  • Rượu từ 20 độ trở lên: từ ngày 1/1/2018: thuế suất là 65%;
  • Rượu dưới 20 độ: từ ngày 1/1/2018: thuế suất 35%.
Trong lưu thông dân sự, mọi người dân đều có thể mua bán rượu dễ dàng, nhưng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, rượu là mặt hàng nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện và sẽ phải chịu những điều kiện ngặt nghèo cũng như mức thuế suất rất cao áp dụng đối với ngành nghề kinh doanh bị hạn chế này.

Vì vậy hồ sơ xin cấp giấy phép phân phối rượu sẽ là vấn đề khá nan giải đối với các doanh nghiệp đang và có ý định muốn kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất cũng như phân phối rượu.

Theo nghị định 105/2017/NĐ-CP đã quy định rõ ràng về phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ, cụ thể:

Điều kiện phân phối rượu

Căn cứ Điều 11 Nghị định 105/2017/NĐ-CP Điều kiện phân phối rượu bao gồm những điều kiện cụ thể như sau:
1- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
2- Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150 m2 trở lên.
3- Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
4- Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu.
5- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.
6- Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Điều kiện bán buôn rượu

Căn cứ Điều 12 Nghị định 105/2017/NĐ-CP Điều kiện bán buôn rượu quy định cụ thể như sau:
1- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
2- Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50m2 trở lên.
3- Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
4- Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu.
5- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác,
6- Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Điều kiện bán lẻ rượu

Điều 13 Nghị định 105/2017/NĐ-CP Điều kiện bán lẻ rượu bao gồm những điều kiện cụ thể như sau:
1- Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2- Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
3- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
4- Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
5- Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Căn cứ Điều 14 Nghị định 105/2017/NĐ-CP Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ bao gồm những điều kiện cụ thể như sau:

1- Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2- Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
3- Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
4- Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.
5- Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

Hồ sơ xin cấp giấy phép phân phối rượu

Doanh nghiệp cần chuẩn bị 02 bộ hồ sơ, 01 bộ nộp lên bộ công thương, 01 bộ lưu lại doanh nghiệp, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP.
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
- Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định.
- Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.
- Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu của các thương nhân bán buôn rượu; bản sao. Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự, kiến tham gia hệ thống phân phối của doanh nghiệp xin cấp phép.
- Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
(i) Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;
(ii) Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.
- Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng

Lưu ý: Hầm chứa rượu có diện tích tối thiểu 150 m2 trở lên

Luật gia Nguyễn Thị Tâm - Phòng tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài 1900 6198, tổng hợp

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198,hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn, info@everest.net.vn.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.