Điều kiện được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất quy định trong các văn bản Luật đất đai 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT. Việc thu hồi đất là một trong những vấn đề nhạy cảm và được pháp luật quy định rất chi tiết.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của một số hộ dân sinh sống tại Tổ 30, khu 4A, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Các hộ dân cho rằng, nhà và đất của họ đã bị Nhà nước thu hồi nhưng bồi thường trái luật.

Thế chấp và cầm cố tài sản đều là một trong các hình thức nhận tài sản đảm bảo để vay vốn thì có những điểm khác biệt như thế nào. Căn cứ, quy định của pháp luật, chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn cụ thể về vấn đề này như sau:

Quy định về điều kiện chung trong giao kết hợp đồng là một quy định hoàn toàn mới trong bộ luật dân sự 2015. Theo đó, bộ luật dân sự 2015 quy định về vấn đề này như sau:

Cho rằng, Vintep Hà Nội không có năng lực pháp lý cũng như năng lực thực tế để quản lý vận hành nhà chung cư, Ban đại diện lâm thời Toà chung cư Happy Star đã yêu cầu Công ty TNHH Vintep Hà Nội bàn giao công việc quản lý Toà chung cư Happy Star cho Ban đại diện.

Những năm gần đây tư duy quản lý trong các quy định về điều kiện kinh doanh đã được thay đổi một cách đáng kể. Đối với các quy chuẩn, quy phạm, nhà nước cũng dần để cho xã hội, thị trường quy định.

Tại Việt Nam, giấy phép kinh doanh tồn tại dưới nhiều tên gọi khác nhau như: giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động, giấy xác nhận, giấy phê duyệt, thông báo chấp thuận….

Công ty đại chúng là những công ty thực hiện huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) niêm yết tại các trung tâm giao dịch hoặc chứng khoán không niêm yết nhưng được giao dịch thông qua các thể chế môi giới chứng khoán.

Thay đổi vốn điều lệ là nhu cầu của doanh nghiệp, việc thay đổi vốn điều lệ phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Công ty Luật TNHH Everest phải là nơi hội tụ của những ‘luật sư tử tế’.

Gia đình là tế bào của xã hội, để xã hội ổn định, phát triển thì việc quan tâm và bảo vệ các quan hệ trong gia đình là điều cần phải làm. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của pháp luật được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất được quy định tại Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ – CP, Thông tư 24/2014/TT – BTNMT, Thông tư 02/2015/TT – BTNMT.

Việc xác định thành viên hộ gia đình sử dụng đất là vấn đề quan trọng và có nhiều quan điểm khác nhau khi xác lập các giao dịch dân sự liên quan đến quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình.

Công ty Luật TNHH Everest đã gửi công văn tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phản ánh: trình độ yếu kém, ‘thái độ lưu manh’ và cách làm việc ‘hành dân’ của cán bộ, công chức huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).

Miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thương mại là việc bên vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng thương mại không bị áp dụng các hình thức chế tài.

Ủy quyền là giao cho người khác thay mặt mình sử dụng quyền mà mình có được một cách hợp đồng. Ủy quyền được thực hiện bằng văn bản ủy quyền hợp đồng ủy quyền, quyết định ủy quyền thể hiện đại diện theo ủy quyền.

Chủ thể của trợ giúp xã hội là Nhà nước và cộng đồng. Tuy nhiên pháp luât về an sinh chỉ điều chỉnh quan hệ trợ giúp xã hội đối với chủ thể nhà nước với nguồn kinh phí trợ giúp từ ngân sách nhà nước cho đối tượng được xác định.

UBND huyện có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trái quy định, trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật.

Trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng lao động, việc sử dụng Phụ lục hợp đồng lao động để sửa đổi, bổ sung và quy định chi tiết nội dung trong hợp đồng không phải là hiếm gặp.

Đối với doanh nghiệp, thương hiệu là tài sản vô hình, một loại tài sản đặc biệt nếu không muốn nói là quan trọng nhất.