Tư vấn về hình phạt của tội vi phạm quy định về quản lí rừng

Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan được quy định tại Điều 176 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Hỏi: Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng có hình phạt như thế nào? Đề nghị luậttư vấn. (Nguyễn Hải Anh - Phú Thọ)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lương Thị Anh Thư - Tổ tư vấn pháp luật Hình sự Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau

a) Cơ sở pháp lí: Điều 176 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định:

1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn có một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật;

b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật;

c) Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng;

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm”.

b) Cấu thành tội phạm

Chủ thể: chủ thể đặc biệt, phải là người có chức vụ, quyền hạn trong việc quản lí rừng

Lỗi: cố ý

Hành vi: người phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn có một trong các hành vi sau:

- Giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật

- Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật

- Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật

Các hành vi nói trên cấu thành tội nếu kèm theo một trong các dấu hiệu sau:

- Gây hậu quả nghiêm trọng

- Đã bị xử lí kỉ luật về hành vi này mà còn vi phạm

c) Hình phạt

Khung cơ bản: phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm

Khung tăng nặng thứ nhất: phạt tù từ hai năm đến bảy năm nếu có một trong các tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 2

Khung tăng nặng thứ hai: phạt tù từ năm năm đến mười hai năm nếu có một trong các tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 3

Hình phạt bổ sung: phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật hình sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.