bệnh nghề nghiệp

Cá quy định mới nhất về các điều kiện hưởng tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); các quyền lợi được hưởng khi bị TNLĐ, BNN; hồ sơ hưởng TNLĐ, BNN; hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tái phát...

Người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đang điều trị, điều dưỡng bệnh nghề nghiệp theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:1. Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với ...

Điều 143 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về bệnh nghề nghiệp.

Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do các yếu tố điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động tới người lao động theo danh mục các loại bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Theo quy định của pháp luật, người lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được hưởng các chế độ riêng được quy định trong Luật bảo hiểm xã hội và khoản tiền bồi thường của người sử dụng lao động.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục chi trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần, trợ cấp tử tuất một lần bằng tiền mặt tại BHXH cấp huyện để quý vị tham khảo.