Luật sư tư vấn thủ tục bán nhà đất được hưởng thừa kế?

Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;...

Hỏi: Ba mẹ tôi mất không để lại di chúccăn nhà hiện vẫn do Mẹ tôi đứng tên chủ hộ. Chúng tôi có 6 anh chị em. Mẹ tôi mất năm 1995. Nhưng năm 1992, Mẹ tôi có cho trước vợ chồng em tôi 1 phần căn nhà ( có làm giấy cho 1 phần căn nhà).Theo như tôi được biết, ông bà đã muốn chia trước 1 phần căn nhà cho Vợ chồng em tôi. Phần còn lại là sẽ chia cho 5 anh em chúng tôi. Bây giờ chúng tôi có ý định bán nhà, Vợ chồng em tôi cũng muốn được chia. Nói là 1 phần căn nhà lúc trước là bán...nên ko tính đến. Vì Ba mẹ tôi đã mất nên ko còn ai để đối chứng. Tôi đã lên quận trich lục hồ sơ thì mới thấy được Giây Cho 1 Phần Căn nhà có chữ ký của Mẹ tôi và Vợ chồng em tôi.Vậy tôi xin hỏi, nếu căn nhà được bán thì Em tôi có được chia hay không? (Thanh Hưng - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khi bạn lên quận xin trích lục hồ sơ thì thấy giấy tờ cho 1 phần căn nhà có chữ ký của bố mẹ và vợ chồng em của bạn. Như vậy giữa hai bên đã có giao dịch tặng cho và giao dịch này có giá trị pháp lý. Do bố mẹ của bạn không để lại di chúc nên di sản của ông bà sẽ được chia theo pháp luật theo quy định tạiđiểm a khoản 1 Điều 675 Bộ luật dân sự 2005.

"1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản".

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế. Hàng thừa kế quy định tại Điều 676

"1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản".

Như vậy, em của bạn thuộc hàng thừa kế thứ nhất nên cũng được hưởng phần di sản bằng với những người thừa kế cùng hàng. Việc vợ chồng em ấy được bố mẹ bạn tặng cho trước khi mất không nh hưởng đến quyền thừa kế. Vậy nên nếu bạn muốn chuyển nhượng nhà thì sẽ phải tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế và lúc này giá trị của căn nhà sẽ được chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất trong đó có người em của bạn.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.