Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ thực hiện dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Nhóm dịch vụ thành lập công ty do các Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, bao gồm:
 1. Thành lập công ty cổ phần;
 2. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 3. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu;
 4. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu;
 5. Thành lập doanh nghiệp tư nhân;
 6. Thành lập công ty hợp danh;
 7. Thành lập hợp tác xã/ liên hiệp hợp tác xã;
 8. Thành lập tổ chức khoa học và công nghệ.
Mục tiêu cung cấp dịch vụ đăng ký doanh nghiệp, Thành lập công ty của Công ty Luật TNHH Everest:
 1. Hỗ trợ khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí;
 2. Hỗ trợ khách hàng quản lý, điều hành doanh nghiệp hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật, hạn chế tối đa những rủi ro và vướng mắc về pháp lý.
  Đăng ký thành lập doanh nghiệp
  Đăng ký thành lập doanh nghiệp
Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện tư vấn pháp luật cho khách hàng trước khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh:
 1. Lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với mục đích kinh doanh (giữa các hình thức thành lập công ty cổ phần với thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, hoặc thành lập công ty TNHH một thành viên, hoặc thành lập công ty hợp danh, hoặc thành lập doanh nghiệp tư nhân, hoặc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty con, tổng công ty, Thành lập doanh nghiệp tư nhân...);
 2. Đặt tên của doanh nghiệp;
 3. Địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện;
 4. Vốn điều lệ và vốn pháp định;
 5. Ngành nghề kinh doanh (ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, ngành nghề yêu cầu chứng chỉ, các điều kiện khác về ngành nghề);
 6. Các sáng lập viên và đại diện theo pháp luật;
 7. Soạn thảo hồ sơ, tài liệu đăng ký kinh doanh (giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, danh sách sáng lập viên và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật).
Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest đại diện khách hàng để thực hiện các công việc:
 1. Nộp, rút, khiếu nại, nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 2. Tiến hành thủ tục xin cấp dấu cho doanh nghiệp;
 3. Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp (nếu có).
Tư vấn do Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp sau khi :
 1. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới đăng ký kinh doanh, quản trị doanh nghiệp;
 2. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động (qua e-mail, thư, fax);
 3. Cung cấp văn bản pháp luật (miễn phí) cho khách hàng theo yêu cầu;
 4. Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, bao gồm: điều lệ; biên bản góp vốn, biên bản bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật; quyết định bổ nhiệm giám đốc; quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng; soạn thảo mẫu giấy chứng nhận sở hữu vốn; sổ và thông báo lập sổ cổ đông/thành viên.
Thời gian thực hiện và phí dịch vụ:
 1. Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 02 ngày làm việc;
 2. Mức phí dịch vụ: Từ 2,2 triệu đồng.