Cai thầu bỏ trốn, ai là người trả lương cho người lao động?

Trường hợp người cai thầu không trả lương, trả không đủ và không đảm bảo các quyền lợi khác cho người lao động thì người chủ chính (chủ công trình) có trách nhiệm trả lương và đảm bảo các quyền lợi khác cho người lao động.

Hỏi: Chúng tôi làm việc trong công trình A thông qua một người cai thầu. Tuy nhiên sau khi nhận tiền từ việc hoàn thành công trình người cai thầu đó bỏ trốn. Đề nghị Luật sư tư vấn, chúng tôi có thể yêu cầu chủ công trình đó trực tiếp trả lương cho chúng tôi không? (Nguyễn Kim – Hưng yên).
>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 99 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về trả lương thông qua người cai thầu như sau:

“1. Nơi nào sử dụng người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự thì người sử dụng lao động là chủ chính phải có danh sách và địa chỉ của những người này kèm theo danh sách những người lao động làm việc với họ và phải bảo đảm việc họ tuân theo quy định của pháp luật về trả lương, an toàn lao động, vệ sinh lao động.
2. Trường hợp người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự không trả lương hoặc trả lương không đầy đủ và không bảo đảm các quyền lợi khác cho người lao động, thì người sử dụng lao động là chủ chính phải chịu trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi đó cho người lao động.
Trong trường hợp này, người sử dụng lao động là chủ chính có quyền yêu cầu người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự đền bù hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ theo quy định trên, trong trường hợp người cai thầu không trả lương, trả không đủ và không đảm bảo các quyền lợi khác cho người lao động thì người chủ chính (chủ công trình) có trách nhiệm trả lương và đảm bảo các quyền lợi khác cho người lao động.
Như vậy, anh (chị) có quyền yêu cầu chủ công trình trực tiếp trả lương cho anh (chị).

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn.
  2. Nội dung bài tư vấn phápluật lao độngmà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.