Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp mua hàng tiền tỷ làm quà biếu có được khấu trừ thuế không?

Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất...

Hỏi: Công ty em làm có mua 1 mặt hàng với giá trị lớn khoảng 1tỷ đồng tuy nhiên không sử dụng cho công ty làm quà đem biếu. Hóa đơn đầu vào của em có được khấu trừ thuế không, muốn được khấu trừ thuế em làm thủ tục gì? (Nguyễn Thùy Dung - Hà Nội)

 >>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật kế toán - thuế của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Căn cứ điểm 2.19 mục IV, phần C Thông tư số130/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
"2.19. Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra […]
Mức giới hạn 15% trong 3 năm đầu chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp mới thành lập được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kể từ ngày 01/01/2009, không áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập mới do hợp nhất, chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu”

Theo đó, khi công ty có phát sinh chi phí tiếp khách, đối ngoại khách hàng, nếu khoản chi này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và có đầy đủ háo đơ hợp pháp thì sẽ được tính vào chi phí được khấu trừ khi xác định thu nhập chị thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty
Tuy nhiên, khoản chi phí nêu trên không được quá 10% tổng chi phí được trừ (chưa bao gồm khoản chi phí khống chế cho hoạt động tiếp khách, đối ngoại khách hàng đó); đối với doanh nghiệp thành lập mới không được vượt quá 15% trong ba năm đầu.Phần chi phí vượt quá 10% hoặc 15% đối với doanh nghiệp thành lập mới sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Như vậy, nếu khoản tiền 1 tỷ mua quà biếu cho khách hàng (công ty chứng minh được khoản chi này liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty) của công ty quý khách vượt quá 10% tổng số chi được trừ (chưa bao gồm khoản chi khống chế cho việc mua quà biếu) hoặc vượt quá 15% tổng số chi được trừ (chưa bao gồm khoản chi khống chế cho việc mua quà biếu) đối với doanh nghiệp mới thành lập thì phần chi vượt quá sẽ không được trừ khi xác đinh thu nhập chịu thế của công ty.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn.
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật kế toán - thuế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.