Tư vấn phân chia di sản đất đai do cụ nội để lại ?

Trước hết, vì cụ nội bạn mất mà không để lại di chúc nên mảnh đất đó sẽ được chia theo pháp luật theo quy định tại Khoản 2 Điều 675 Bộ luật dân sự 2005.

Hỏi: Bố mẹ tôi ở cùng và chăm sóc cụ nội tôi trên mảnh đất của cụ (mảnh đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), cụ tôi mất năm 2000 không để lại di chúc. Cụ tôi có 3 người con gồm: Ông nội tôi và 2 em gái. Năm 2008 ông bà nội tôi mất. Đến nay do bất đồng trong cuộc sống bố mẹ tôi ly hôn.Vậy khi ra tòa ly hôn mảnh đất mà cụ nội tôi để lại được phân chia như thế nào? 2 người con gái còn sống của cụ nội tôi có được chia tài sản không? Nếu chia thì chia như thế nào? (Hà Phương - Bắc Ninh)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Văn Nam - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Trước hết, vì cụ nội bạn mất mà không để lại di chúc nên mảnh đất đó sẽ được chia theo pháp luật theo quy định tại Khoản 2 Điều 675 Bộ luật dân sự 2005.

- Thừa kế theo pháp luật được quy định tại Điều 674 Bộ luật dân sự 2005 như sau: "Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định."

- Thứ tự chia thừa kế theo pháp luật được quy định tại Điều 676 Bộ luật dân sự 2005 như sau:

"1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản".

Từ các quy định trên, bố bạn là cháu ruột (gọi cụ nội bạn là ông nội)thuộc hàng thừa kế thứ hai trong khi hàng thừa kế thứ nhất vẫn còn ít nhất2 người thừa kế (vì cụ nội bạn còn có thể có những người thân thuộc hàng thừa kế thứ nhất nêu tại Điểm aKhoản 1 Điều 676 mà bạn chưa nêu hết)là 2 người con gái còn sống của cụ nội bạn nênbố bạn sẽ không được hưởng thừa kế trừ khi những người thừa kế ở hàng thừa kế thứnhất không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Cũng chính vì vậy mà khi ra tòa giải quyết ly hôn nếu bố mẹ bạncó tranh chấp về tài sản thì mảnh đất thừa kế của cụ nội bạn không liên quan đến việc chia tài sản của bố mẹ bạn trừ khi những người thừa kế ở hàng thừa kế thứnhất không có quyền hưởng di sản hoặctừ chối nhận di sản.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.