Trách nhiệm liên đới đối với khoản nợ riêng của chồng

Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định các nghĩa vụ được xác định là nghĩa vụ tài sản chung của vợ chồng

Hỏi: Chồng tôi hay nợ nần, không có trách nhiệm với gia đình, có thể sẽ vi phạm pháp luật. Tôi là một giáo viên sống lành mạnh, không vi phạm pháp luật. Nếu thế tôi có bị ảnh hưởng gì khi tôi chưa ly hôn? (Lê Thoa – Thanh Hóa)


Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Quỳnh - Tổ tư vấn pháp luật Hôn nhân Gia đình của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Chị có nêu chồng chị hay nợ nần, không có trách nhiệm với gia đình và có thể sẽ vi phạm pháp luật. Trong trường hợp bạn chưa ly hôn với chồng chị thìcác quan hệ về quyền và nghĩa vụ phát sinh vẫn được áp dụng theo pháp luật hôn nhân và gia đình.

Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định các nghĩa vụ được xác định là nghĩa vụ tài sản chung của vợ chồng, gồm:

+ Nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch do vợ chồng cùng nhau thỏa thuận xác lập lên hoặc nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

+ Nghĩa vụ do một trong 2 bên thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.Nhu cầu thiết yếulà nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác không thể thiếu cho cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình.

+ Các nghĩa vụ phát sinh từ việc vợ, chồng chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

+ Nghĩa vụ phát sinh từ việc vợ hoặc chồng sử dụng tài sản riêng song nhằm mục đích duy trì, phát triển khối tài sản chung, tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

+ Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của pháp luật dân sự, cha mẹ phải chịu trách nhiệm bồi thường;

+ Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Như vậy, trong thời gian 2 vợ chồng chị chung sống với nhau, nếu nghĩa vụ từ khoản vay của chồng thuộc một trong những trường hợp nêu trên thì được xác định là nghĩa vụ chung của cả vợ, chồng, và chị cũng phải có trách nhiệm trả nợ.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 45Luật Hôn nhân và gia đình 2014về nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng thì:

“Vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn;

2. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của Luật này;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.”

Như vậy, theo quy định trên phải xem xét khoản nợ của chồng chị là để làm gì. Nếu đó là khoản nợ riêng của chồng chị không vì như cầu của gia đình mà chỉ phục vụ cho mục đích riêng của mình thì được xác định là nghĩa vụ riêng của chồng chị. Vì thế, trong trường hợp này, chị không phải có nghĩa vụ trả nợ cho chồng chị.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198,hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn.
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Hôn nhân Gia đình mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.