Pháp luật Việt Nam quy định có 7 chế tài có thể áp dụng khi có một bên vi phạm hợp đồng giữa các bên...

Vi phạm hợp đồng thuê nhà được quy định tại Bộ luật Dân sự 2005

Trong trường hợp bên thuê dịch vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc thực hiện không đúng theo thoả thuận thì bên cung ứng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc...

Hợp đồng đặt cọc được thành lập bằng văn bản và kí kết giữa hai bên bên nhận đặt cọc và bên đặt cọc theo điều 122 Bộ luật Dân sự năm 2005.

Các hình thức trách nhiệm đối với bên vi phạm trong hợp đồng thương mại quốc tế bao gồm: Buộc thực hiện đúng hợp đồng, phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại, hủy hợp đồng.

Miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thương mại là việc bên vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng thương mại không bị áp dụng các chế tài mà pháp luật quy định khi có hành vi vi phạm hợp đồng thương mại

Miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thương mại là việc bên vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng thương mại không bị áp dụng các hình thức chế tài.

Trường hợp, bạn có khả năng thanh toán nhưng cố ý lẩn trốn, không chịu thanh toán thì với số tiền bạn vay có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự 2015

Cố ý gây thiệt hại là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại chongười khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc tuy không mong muốn nhưng để mặc cho thiệt hại xảy ra.

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Khi chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường hành vi vi phạm hợp đồng đó.

Nếu xảy ra tranh chấp về hợp đồng thử việc, người lao động có thể gửi đơn khiếu nại đến Phòng Thương binh và xã hội kèm theo bản giải trình của công ty bạn hoặc khởi kiện lên Tòa án nhân dân.

Hợp đồng thuê nhà của bạn là một giao dịch dân sự được điều chỉnh bởi bộ luật dân sự và bộ luật tố tụng dân sự. bạn có quyền khởi kiện theo trình tự thủ tục tố tụng dân sự.

Vi phạm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện một công việc mà mình phải thực hiện thì bên có quyền có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện hoặc tự mình thực hiện hoặc giao cho người khác thực hiện công việc đó...

Bên cung ứng dịch vụ có các quyền sau đây: Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện; Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên thuê dịch vụ...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về giải quyết vi phạm hợp đồng kinh doanh độc quyền.

Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác...

Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC có quy định về việc lập hóa đơn.