Người sử dụng lao động có nghĩa vụ sau đây: Bảo đảm nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố có hại khác...

(Lao Động thủ đô) Chiều 30/8/2013, tại Sở Xây dựng Hà Nội, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh lao động”.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi: không định kỳ đo lường các yếu tố có hại tại nơi làm việc theo quy định; không lập phương án về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động... và một số nội dung khác.