Luật bảo hiểm xã hội mới năm 2014 quy định người lao động nước ngoài là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Luật sư tư vấn về bảo hiểm xã hội...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp lao động nữ nghỉ dưỡng thai cần điều kiện gì.

Khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc